logo yeni

ÖSYM’NİN YERLİ VE YABANCI PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli Personel

osymÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında istihdam edilecek yerli ve yabancı sözleşmeli uzmanların hizmete alınmalarına, niteliklerine, görevlerine, sorumluluklarına, ücretlerine ve diğer sosyal haklarına ilişkin usul ve esaslarını belirleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

ÖSYM tarafından yapılan yazılı ve/veya sözlü giriş sınavı sonucuna göre işe alınan yerli ve yabancı sözleşmeli uzmanlarla ilgili; giriş sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması işlemlerini oluşturulan komisyonlar yürütmektedir. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Yönetmelik, bu komisyonların oluşumuna ilişkin hükümlerde değişiklik yaptı.

Komisyon, ÖSYM Başkanının onayı ile belirlenen bir başkan ve dört üyeden oluşuyor. Komisyon başkanı ve üyeleri, başkan, başkan yardımcıları, daire başkanları ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Uzmanları arasından seçiliyor. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı komisyonun doğal üyesi sayılıyor. Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri arasından da en çok iki üye komisyona seçilebiliyor.

Yapılan değişikliğe göre; birden fazla yerde sınav yapılması veya birden fazla sayıda uzmanlık gerektiren konularda sınav yapılması gibi zorunlu hallerde diğer komisyonlarda İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı yerine Başkan tarafından yukarıdaki görevliler arasından uygun görülen bir personel görevlendirilebilecek.

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINDA ÇALIŞTIRILACAK YERLİ VE YABANCI SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/11/2011 tarihli ve 28123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Birden fazla yerde sınav yapılması veya birden fazla sayıda uzmanlık gerektiren konularda sınav yapılması gibi zorunlu hallerde diğer komisyonlarda İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı yerine Başkan tarafından yukarıdaki görevliler arasından uygun görülen bir personel görevlendirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.