logo yeni

calisanlar2 copy

KİT’LER 2013 YILINDA NE KADAR PERSONEL ALACAK?

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

Kamu iktisadi teşebbüslerinde kurum içi nakil suretiyle eleman temin edilememesi hallerinde, 2012 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilenler ile 11/10/2011 tarihli ve 2011/2305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında işe alınanlardan ayrılanlar hariç);

-En fazla %50'si kadar personel açıktan ya da naklen atanabilecek.

-En fazla %10'u kadar personel de, özelleştirme uygulamaları nedeniyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilen nakle tabi personelden atanabilecek.- Ataması müşterek kararname ile yapılan görevlere ve bu görevlere eş düzeydeki pozisyonlara atanacaklar ile özel kanunlarda belirtilenler haller haricinde, emekli yeni personel istihdamı yapılmayacak.- Kamu teşebbüslerince, 2011 ve 2012 yıllarında ilgili yıl genel yatırım ve finansman kararnameleri kapsamında atama işlemlerine yönelik olarak ilgili kurumlar nezdinde gerekli işlemlere başlandığı halde sonuçlandırılmamış personel atama izinleri, 2013 yılında ilave bir İzne ihtiyaç bulunmaksızın kullanılabilecek.- 2012 ve 2013 yıllarında açıktan atama yoluyla ilk defa işe alınan/alınacak personele ait kadroların ölüm veya istifa sebebiyle personelin işe başlama tarihinden itibaren bir yıl içinde boşalması halinde, 2013 yılında herhangi bir izne ihtiyaç duymaksızın bu personel yerine yeni personel alınabilecek.

Öte yandan,

-Özel kanunlar ve ilgili mevzuat gereği çalıştırılması zorunlu olan personele ilişkin atamalar,-Ataması müşterek kararname ile yapılan görevlere ve bu görevlere eş düzeydeki pozisyonlara ilişkin atamalar,

-Teşebbüse karşı mecburi hizmet ile yükümlülüğü bulunan personele ilişkin atamalar,

-Askerlik hizmeti sonrasında teşebbüsteki görevine geri dönenler ilişkin atamalar,

-Profesyonel sendikacı olarak görev yapmasının ardından teşebbüse geri dönen personele ilişkin atamalar,

-Mahkeme kararlan nedeniyle göreve başlatılması gereken personele ilişkin atamalar

ise herhangi bir izne ve sınırlamaya tabi olmaksızın, boş kadro/pozisyon dahilinde yapılabilecek.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.