logo yeni

KAMU GÖREVLİLERİ SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE BAŞKA HİZMET SINIFINA ATANAMAYA ZORLANAMAZ

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

hasta5Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken, sağlık sorunları sebebiyle haklarında düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak görevlerini yapamayacaklarına karar verilenlerin, sınıfları içerisinde durumlarına uygun başka bir göreve atanma yerine, kurumları tarafından başka bir hizmet sınıfına atanmaya zorlanmaları hukuka uygun görülmedi.

Hakkında düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanarak, sağlık sorunları nedeniyle görevini yapamayacağına karar verilen personelin, başka bir hizmet sınıfında görev almayı kabul etmediği için re’sen emekli edilmesi üzerine açtığı dava Karara bağlandı.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki II sayılı cetvel kapsamında sözleşmeli olarak Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlı pozisyonda çalışmakta iken, sağlık sorunları nedeniyle hakem hastane tarafından hakkında düzenlenen ''Özel Güvenlik Görevlisi Olamaz'' şeklindeki rapora istinaden, bulunduğu hizmet sınıfı dışında yardımcı hizmetler kapsamındaki bir pozisyona atanması teklif edilen ve bu teklifi kabul etmediği için kurumu tarafından re’sen emekliye sevk edilen personel tarafından, yapılan işlemlerin iptali istemi ile açılan davada, Mahkeme esasa ilişkin kararını verdi.

Davaya bakan İstanbul 9. İdare Mahkemesi, 18/09/2014 tarihli Kararında;

-Sağlık durumlarından dolayı görevlerinden ayrılmak zorunda kalan sözleşmeli personelin mağdur edilmemesinin; bu durumda olan personelin çalışma hayatına, niteliklerine ve eğitimlerine uygun başka pozisyonlarda devam etmelerinin sağlanmasının; durumuna uygun pozisyon denilerek ilgililerin durumlarıyla ilgisi olmayan ve hizmet grupları dışında yer alan pozisyonlara atanması yoluna gidilmemesinin eşitlik ilkelerine ve hakkaniyete daha uygun düşeceği,

-Malul olduğuna karar verilen kamu görevlisi ile ilgili olarak, davalı idarenin boş kadro durumunu da dikkate alarak bu kamu görevlisinin öncelikle bulunduğu sınıfta malullüğünün engel olmayacağı bir görevde istihdam edilip-edilemeyeceğinin değerlendirmesi ve eğer böyle bir imkan mevcut değilse, bu kez ilgilinin talebi de dikkate alınarak başka vazife ve sınıflara kaydırılmasının gerekeceği,

-Dava konusu olayda ise davacının kendisine hizmetli (yardımcı hizmetler sınıfı) kadrosunda istihdam edilmesinin teklif edildiği halde bunu kabul etmediği gerekçesiyle re'sen emekliliğine karar verildiği görülmüş ise de, öncelikle davacının bulunduğu sınıfta eşdeğer başka bir pozisyona atanıp atanamayacağının değerlendirilmediği,

-Dava konusu işlemlerin iptal edilmesinin, davacının doğrudan doğruya, "idari hizmetler" sınıfında yer alan başka bir kadro ve vazifeye atanması sonucunu doğurmayacağı ve davalı idare tarafından; davacının özlük durumu, boş kadro durumu ve maluliyet durumuna ilişkin koşullar dikkate alınarak aynı sınıfta yer alan başka bir pozisyona atanma şartlarını taşıyıp taşımadığı, şartları taşıması halinde boş pozisyon bulunup bulunmadığı araştırılarak ve sonucuna göre konu (emeklilik vs.) tekrar değerlendirilerek yeniden bir işlem tesis edilebileceği

şeklinde değerlendirmelerde bulunarak, idari hizmetler sınıfında görev yapan ve iki yıllık meslek yüksek okulu mezunu olan davacının, idari hizmetler grubunda yer alan eşdeğer başka bir pozisyona atanıp atanamayacağına ilişkin bir değerlendirme yapılmaksızın, doğrudan yardımcı hizmetler sınıfında bir pozisyonda görev almasının teklif edilmesine ve dilekçesindeki hususlar dikkate alınmadan başvurusunun reddedilerek emekliye sevk edilmesine yönelik işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığına ve dava konusu işlemlerin iptaline Karar verdi.

İlgili mahkeme kararı:

sag-seb-emekli-1sag-seb-emekli-2sag-seb-emekli-3sag-seb-emekli-4

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.