logo yeni

SAĞLIK SEBEBİYLE PERSONELİN RESEN EMEKLİYE SEVK EDİLMESİNE MAHKEMENİN BAKIŞI

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

adalet3Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken, sağlık sorunları sebebiyle hakkında düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak görevini yapamayacağına karar verilerek durumuna uygun bir göreve atama yerine emekliye sevk edilen personelin açtığı davada yürütmenin durdurulması kararı verildi.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak sözleşmeli pozisyonda Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı ile çalışmakta iken, sağlık durumu nedeniyle hakem hastane tarafından hakkında düzenlenen ''Özel Güvenlik Görevlisi Olamaz'' şeklindeki rapora dayanarak, bulunduğu hizmet sınıfı dışında yardımcı hizmetler  kapsamındaki bir pozisyona atanması teklif edilen ve bu teklifi kabul etmediği için kurumu tarafından hakında emeklilik işlemi başlatılan  personel tarafından, hakkında yapılan işlemin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemi ile açtığı davada, İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması talebini Karara bağladı.

Davaya bakan İstanbul 9. İdare Mahkemesi, 30.04 2014 tarihli kararında;

-Sağlık sorunları nedeniyle görevlerinden ayrılmak zorunda kalan sözleşmeli personelin mağdur edilmemesi ve çalışma hayatına, niteliklerine ve eğitimlerine uygun başka pozisyonlarda devam etmelerinin sağlanmasının, durumuna uygun pozisyon denilerek ilgililerin durumlarıyla ilgisi olmayan ve hizmet grupları dışında yer alan pozisyonlara atanması yoluna gidilmemesinin eşitlik ilkelerine ve hakkaniyete daha uygun düşeceği,

-Davalı idarede çalışmakta iken malul olduğuna karar verilen kamu görevlisi ile ilgili olarak davalı idarenin boş kadro durumunu da dikkate alarak bu kamu görevlisinin öncelikle bulunduğu sınıfta malullüğünün engel olmayacağı bir görevde istihdam edilip-edilemeyeceğinin değerlendirmesi ve eğer böyle bir imkan mevcut değilse,  bu kez ilgilinin talebi de dikkate alınarak başka vazife ve sınıflara kaydırılmasının gerekeceği,

-Uyuşmazlık konusu olayda ise davacının kendisine hizmetli (yardımcı hizmetler sınıfı) kadrosunda istihdam edilmesinin teklif edildiği halde bunu kabul etmediği gerekçesiyle re'sen emekliliğine karar verildiği görülmüş ise de, öncelikle davacının bulunduğu sınıfta (önceki vazifesinin, dışında) başka bir kadro ve görevde istihdam edilip edilemeyeceğinin değerlendirildiğine dair bir belge ve bilgiye rastlanılmadığı,

-Dava konusu işlemlerin iptal edilmesinin, davacının doğrudan doğruya, "idari hizmetler" sınıfında yer alan başka bir kadro ve vazifeye atanması sonucunu doğurmayacağı ve davalı idare tarafından; davacının özlük durumu, boş kadro durumu ve maluliyet durumuna ilişkin koşullar dikkate alınarak aynı sınıfta yer alan başka bir pozisyona atanma şartlarını taşıyıp taşımadığı, şartları taşıması halinde boş pozisyon bulunup bulunmadığı araştırılarak ve sonucuna göre konu (emeklilik vs.) tekrar değerlendirilerek yeniden bir işlem tesis edilebileceği

şeklinde değerlendirmelerde bulunarak, idari hizmetler sınıfında görev yapan ve iki yıllık meslek yüksek okul mezunu olduğunu belirlen davacının, idari hizmetler grubunda yer alan eşdeğer başka bir pozisyona atanıp atanamayacağı, bu pozisyonlara ilişkin koşulları taşıyıp taşımadığıyla birlikte bunu isteyip istemediği hususunda bir değerlendirme yapılmaksızın, doğrudan, yardımcı hizmetler sınıfında bir pozisyonda görev alıp-almayacağı sorulmak ve dilekçesinde belirttiği hususlar dikkate alınmamak suretiyle başvurusunun reddi ile emekliliğinin onaylanmasına yönelik işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varmış ve işlemin yürütülmesinin durdurulmasına Karar vermiştir.

İlgili mahkeme kararı:

kor-gun-resen-emekli-1kor-gun-resen-emekli-2kor-gun-resen-emekli-3

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.