logo yeni

TPAO’DA BAZI PERSONELİN İZİN SÜRESİ ARTTI

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

sevinme2Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü personeline, herhangi bir mazeretlerine istinaden verilen ücretli mazeret izni süresi 5 günden 10 güne çıkarıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında kalan belirsiz süreli hizmet akdi ile çalışan personelin; tayin, nakil, terfi, kadro, çalışma esasları, sosyal, idarî, malî ve diğer özlük hakları ile disiplin yönünden tâbî olacakları hükümleri düzenleyen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Bugün yürürlüğe giren değişiklikle, personelin kullanabildiği ücretli mazeret izin süresi, 5 iş gününden 10 iş gününe çıkarıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünde kapsam dışı olarak görev yapan personele; evlenme, doğum, ölüm, evlerinin herhangi bir afete uğraması, hasta veya cenazeye refakat hali  gibi nedenlerle verilen ücretli mazeret izinlerinden ayrı olarak, herhangi bir mazeretine istinaden personele 5 gün süre izin verilebilmekteydi. Bu izin, saatlere bölünerek de kullanılabiliyor.

TPAO kapsam dışı personeli, bugünden itibaren yıl içerisinde 10 gün ücretli mazeret izni kullanabilecek ve bu izinden saatlik izin şeklinde de yararlanabilecek.

Bugün yayımlanan Yönetmelik

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6) Geçerli mazereti üzerine, saatlere de bölünebilmek kaydıyla, yılda en fazla 10 iş günü, ücretli mazeret izni verilebilir. Bu iznin tam gün olarak kullanılması halinde, kullanılacak izin süresi bir takvim ayında 1 iş gününden fazla olamaz.”

Düzenlemenin eski hali: “6) Geçerli mazereti üzerine, saatlere de bölünebilmek kaydıyla, yılda en fazla 5 iş günü, ücretli mazeret izni verilebilir. Bu iznin tam gün olarak kullanılması halinde, kullanılacak izin süresi bir takvim ayında 1 iş gününden fazla olamaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.