logo yeni

KİT SÖZLEŞMELİ PERSONELİ GÖREVDEN NASIL UZAKLAŞTIRILIR?

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

gorevdenalmaKamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında sözleşmeli olarak istihdam edilen personel, bazı durumlarda görevlerinden uzaklaştırılabilmektedirler.

Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeli dışındaki sözleşmeli personeli; teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde düzenlenen bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeldir.

Öte yandan, sözleşmeli personelin de memurlar gibi görevden uzaklaştırılması mümkün olup, bu iki farklı statüdeki personelin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin uygulamalar arasında da benzerlikler bulunmaktadır.

Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması

Görevden uzaklaştırma; bazı hallerde görevi başında kalmasında sakınca görülecek sözleşmeli personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.

Bu tedbir;

-Sözleşmeli personeli işe almaya yetkili olan veya kendilerine bu yetki devredilen organ veya görevliler,

-İlgili bakanlık, teşebbüs veya bağlı ortaklık müfettişleri

tarafından uygulanır.

Görevden uzaklaştırma yapılacak haller

Sözleşmeli personel tarafından:

-Teşebbüs ve bağlı ortaklığın; paraları, para hükmündeki evrak ve senetleri ile diğer mevcutlarına karşı veya bilanço, tutanak, rapor ve benzeri hertürlü belge ve defterler üzerinde suç işlenmesi,

-Kasayı, ambarları saydırmaktan, para, para hükmündeki evrak, senet veya ayniyat veya bunların kayıt ve hesaplarını göstermekten veya sorulan sorulara kanuni bir sebep olmaksızın cevap vermekten kaçınılması,

-Teftiş veya soruşturmanın güçleştirilmesi,

-İş yerinde kişilere veya mallara karşı ağır zarar vereceğine ilişkin kuvvetli belirtilerin bulunması,

-Sözleşmeli personel hakkında cezai kovuşturma yapılması,

hallerinde uygulanır.

Amirlerin sorumluluğu

Sözleşmeli personel hakkında, görevden uzaklaştırmayı izleyen 3 iş günü içinde soruşturmaya başlanılması gerekir. Görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personel hakkında geçerli bir sebep olmaksızın derhal soruşturmaya başlamayan,

keyfi olarak, garez veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirlerin hukuki, mali ve cezai sorumluluğu vardır.

Yeniden göreve başlama halleri

Görevden uzaklaştırma tedbiri sözleşmeli personelin soruşturmaya konu olan fiilinin hizmetlerine devama engel

olmadığı hallerde, her zaman kaldırılabilir. Ayrıca, ceza kovuşturması tutuksuz olarak devam edenlerden göreve başlamasında sakınca görülmeyenler görevlerine döndürülebilirler.

Öte yandan, soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:

-Haklarında sözleşmenin feshi cezasından başka bir disiplin cezası verilenler,

-Takibata gerek olmadığına veya beraatine karar verilenler,

-Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar,

-Görevlerine ilişkin olsun veya olmasın çalıştırılmasına engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup bu cezası ertelenenler,

hakkında bu kararların kesinleşmesi üzerine görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.

Görevden uzaklaştırılan personelin hak ve yükümlülükleri

Görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personelin bu süre içinde her türlü hak ve yükümlülükleri sürer. Ancak, ilgiliye bu halin devamı süresince sözleşme ücretinin 2/3'ü ödenir.

Görevlerine dönmeleri durumunda,  sözleşme ücretlerinden kesilmiş bulunan 1/3 oranındaki kısım ilgililere ödenir.  

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.