logo yeni

İDARİ PERSONELİN YARDIMCI HİZMETLERE ATANMASI UYGUN BULUNMADI

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

adalet3İdari hizmetler grubuna dahil bir unvanda görev yapmakta iken hakkında düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden görevinden alınan ve yardımcı hizmetler grubuna dahil hizmetli unvanlı pozisyona atanan personel, açtığı ve temyiz aşamasında kaybettiği davayı karar düzeltme aşamasında kazandı.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel olarak idari hizmetler grubunda görev yapan personel,  hakkında düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden yardımcı hizmetler grubuna dahil hizmetli unvanlı pozisyona atanmış ve bu işlemi idari yargıda dava konusu etmişti.

Yapılan işleme karşı açılan davaya bakan idare mahkemesi, atama işlemini iptal ederken, temyiz üzerine konuyu değerlendiren Danıştay 5. Dairesi işlemin iptaline dair İdare Mahkemesi Kararını bozmuştu.

Bozma kararının karar düzeltme yoluyla kaldırılarak İdare Mahkemesi kararının onanmasını isteyen Davacının talebi Danıştay 5. Dairesi tarafından değerlendirildi ve özetle; sağlık durumu sebebiyle Davacının görevinden alınması gerekmekte ise de, ilgilinin alındığı görevin İdari Hizmetler Grubunda yer alması nedeniyle, ilgilinin öğrenim durumu, hizmet süresi, sicil ve başarı durumu ve mevcut unvanının sahip olduğu bilgi ve birikiminden, hizmete en yakın yerde faydalanılabilecek yerlerin tespiti gibi ölçütler değerlendirilmek suretiyle, idari hizmetler grubu içerisinde yer alan bir pozisyona atanması gerektiğinden, davacının sağlık sebebiyle görevini yapamayacağı yolundaki sağlık kurulu raporuna dayanılarak doğrudan davacının göreviyle ilgisi olmayan, yardımcı hizmetler grubu içerisindeki hizmetli pozisyonuna atanması yolundaki dava konusu işlemde, hizmet gereklerine ve hukuka uyarlık bulunmamıştır denilerek, idarenin temyiz talebini bozulmasına ve İdare Mahkemesinin iptal kararını onanmasına karar verildi.  

Danıştay 5. Dairesinin söz konusu Kararı:

tcdd-hareket-memuru1tcdd-hareket-memuru2tcdd-hareket-memuru3

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.