logo yeni

SİCİL NOTUNUN BAZI PERSONELİN ÜCRETİNE ETKİSİ

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

maas3Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görevli sözleşmeli personele ödenen aylık ücretin miktarını, personele hakkında verilen sicil ve başarı değerleme puanı da etkilemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında “sicil raporu” düzenlenmesi uygulamasına son verilmiş olmakla birlikte, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki II Sayılı Cetvele tabi sözleşmeli personel hakkında “sicil ve başarı değerlendirme raporu”  düzenlenmesine devam edilmektedir. 

Sözleşmeli personel

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki II Sayılı Cetvelde yer verilen sözleşmeli personel, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeldir.

Sözleşmeli personelin ücreti

Sözleşmeli personel ücretlerinin nasıl belirleneceği, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede ifade edilmiştir. Buna göre;

*Sözleşmeli personele ödenecek sözleşme ücreti; temel ücret ile başarı ve kıdem ücretleri toplamından oluşur ve bu ücret asgari ücretin altında olamaz. Sözleşme ücretlerinin tavanı her yıl bütçe kanunları ile belirlenir.

*Temel Ücret:  Temel ücret tutarları, sözleşmeli personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınmak suretiyle teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca tespit edilir.

*Başarı Ücreti: Sözleşmeli personelden sicil ve başarı değerlemesi sonucunda sicil ve başarıları (A) düzeyinde olanlara temel ücretlerinin% 8'i, (B) düzeyinde olanlara% 4'ü, (C) düzeyinde olanlara % 2'si oranında hesaplanacak miktarda başarı ücreti ödenir.

*Kıdem Ücreti: Sözleşmeli personelden bir sosyal güvenlik kuruluşuna prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi toplamı 6-10 yıl olanlara temel ücretlerinin % 2'si, 11-15 yıl arasında olanlara% 3'ü, 16-20 yıl olanlara % 4'ü ve 21 yıl ve daha fazla olanlara% 5'i oranında kıdem ücreti verilir.

Sicil ve başarı değerlendirmesi

Kamu İktisadi Teşebbüsleri sözleşmeli personel hakkında, ilgili yönetmeliklerinde belirlenmiş sicil amirleri tarafından sicil ve başarı değerlendirmesi raporu düzenlenir. Yapılan sicil ve başarı değerlemesi sonucunda;

*59 ve daha aşağı puan alanlar (D),

*60-75 puan alanlar (C),

*76-89 puan alanlar (B),

*90 ve daha yukarı puan alanlar (A)

olmak üzere personel dört başarı düzeyinde değerlendirilir.

Sicil puanının başarı ücretine etkisi

Sicil ve başarı değerlendirmesi sonucunda;

*(D) düzeyinde değerlendirilenler: Bu personele başarı ücreti ödenmez ve bulundukları görevin temel ücreti tutarında bir ücretle altı ay daha denenmek üzere yeni bir sözleşme yapılır.

*(C) düzeyinde değerlendirilenler: Bulundukları görevin temel ücretine, bu ücretin %2'si oranında başarı ücreti ilave edilerek sözleşmeleri yenilenir.

*(B) düzeyinde değerlendirilenler: Bulundukları görevin temel ücretine, bu ücretin %4'ü oranında başarı ücreti ilave edilerek sözleşmeleri yenilenir.

*(A) düzeyinde değerlendirilenler: Bulundukları görevin temel ücretine, bu ücretin %8'i oranında başarı ücreti ilave edilerek sözleşmeleri yenilenir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.