logo yeni

KPSS İLE MEMUR KADROSUNA ATANAN KİT SÖZLEŞMELİ PERSONELİNİN ADAYLIĞI

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

aday-memur2399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) Sayılı Cetvele tabi sözleşmeli personelin, KPSS sonuçlarına göre merkezi olarak bir kurumun memur kadrolarına yerleştirilmeleri de söz konusu olabilmektedir.

ÖSYM tarafından KPSS sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara merkezi olarak yerleştirilmeleri neticesinde atamaları gerçekleştirilen personelin adaylık durumları ile kazanılmış hak aylık dereceleri ve emekli keseneğine esas aylık derecelerinin nasıl belirleneceği konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde, teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda hizmetlerin memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürüleceği belirtilmiş ve  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar dışında kalan personelden, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayanlar sözleşmeli personel olarak nitelendirilmiştir.

Adaylık konusu

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Adaylığa kabul edilme” başlıklı 54 üncü maddesinde, yapılacak sınavlarda başarılı olanların başarı sırasına göre ilan edilen kadro ölçüsünde memur adayı olarak atanacakları belirtilmiş ve atanan Devlet memurlarının adaylık süresinin bir yıldan az ve iki yıldan çok olamayacağı ile bu süre içerisinde aday memurun başka kurumlara naklinin yapılamayacağı düzenlenmiştir.

399 sayılı KHK’nın “İşe alınma” başlıklı 6 ncı maddesinde ise “İlk defa açıktan işe alınacak sözleşmeli personel ile 6 aylık sözleşme yapılır.” hükmüne de yer verilmiştir.

Bu hükümlerden, sözleşmeli personelin ilk defa işe alınması sırasında 6 ay süre ile denenmesinin ve bu süre sonunda başarılı görülmeleri durumunda kendileri ile yıllık sözleşme yapılmasının, Devlet Memurları Kanununda ifade edilen “adaylık” ile aynı hususlar olamayacağı anlaşıldığından, 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personel iken KPSS sonucuna göre merkezi yerleştirme suretiyle kamu kurumlarındaki memur kadrolarına atananlar hakkında 657 sayılı Kanunda öngörülen adaylık hükümlerinin uygulanması gerekeceği değerlendirilmektedir.

Kazanılmış hak aylığı ve emekli keseneğine esas aylık konusu

399 sayılı KHK’nın “Atama” başlıklı 5 inci maddesinde, teşebbüs ve bağlı ortaklıklardaki sözleşmeli personelin bu yerlerdeki memur kadrolarına kurum içinden atanmaları durumunda, ilgililerin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin memur statüsünde geçmiş gibi değerlendirileceği düzenlenmiştir.

Öte yandan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (C) bendinde, memuriyete başlamadan önce ya da memuriyetten ayrılarak yapılan hizmetlerin memuriyette ne şekilde değerlendirileceği düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeler çerçevesinde, 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli geçirilen hizmetlerden, 657 sayılı Kanunun 36/C maddesi çerçevesinde değerlendirilebilecek olanlar haricindekilerin, ilgililerin kazanılmış hak aylık derecelerinin belirlenmesinde dikkate alınamayacağı; ancak sözleşmeli statüde geçirilen sürelerin personelin emekli keseneğine esas aylık derecelerinin belirlenmesinde hesaplamaya dahil edilmesi gerekeceği düşünülmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.