logo yeni

KİT’LERİN ARPALIK HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

maas10Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile bağlı kuruluşlarının yönetim, denetim ve danışma kurullarının arpalık haline dönüştürüldüğü iddia edilerek, bu yerlere 2003 yılından itibaren atananların öğrenim durumları, meslekleri ve bu kişilere yapılan ödemelerin tespiti amacıyla Meclis Araştırması açılması istendi.

Meclis Araştırması açılmasını isteyen bir grup MHP Milletvekilinin verdikleri önergenin gerekçesinde özetle;

-Kamu iktisadi Teşebbüslerinin özellikle 2003 yılı ve sonrasında, AKP iktidarlarının yanlış politikaları sonucu zarar ettikleri ve ülke ekonomisine yük oldukları gerekçesiyle özelleştirme adı altında haraç mezat satılması, ülkemizin birçok teknik ve mali birikimleri ile insan kaynağının yok olmasına neden olmuştur.

-Kamu İktisadi Teşebbüslerinin, faaliyet alanına göre uzman veya ehil olmayan kişilere teslim edilerek, ekonomik olmayan kurallarla yönetilmesi, söz konusu Kamu İktisadi Teşekküllerinin verimsiz çalışmasına, dolayısıyla zarar etmesine ve bu nedenle de değerinin çok altında satılmasına neden olunmuştur.

-Kamu İktisadi Teşebbüsleri; bugün iktidar partisi yandaşı olan politikacılarla, havadan para kazanılan kurumlar haline getirilmiştir. Bu kuruluşların yönetim kurulları, konularından habersiz, yeterli eğitimden yoksun kişiler ve özellikle de, AKP’liler tarafından parsellenmiştir. Kısaca bugün, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) yönetimlerine yapılan atamalarda, partizanlığın en pervasızlığını görmek mümkündür.

-KİT’ler bir yandan özelleştirme kapsamına alınırken, diğer yandan da bu kuruluşların, yönetim, denetim ve danışma kurulları, partililer tarafından arpalık haline dönüştürülmüştür.

-Atandıkları kurumlara hiçbir faydası olmayan bu kişilere Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı kuruluşlarının yönetim, denetim ve danışma kurullarında görev almaları nedeniyle, hem boş yere maaş-ikramiye ve huzur hakkı olarak bunlara her yıl yüklü miktarlarda ücret ödenmekte, hem de bu kuruluşlar ehil olmayan ellere teslim edilmiş olmaktadır.

-Milletimizin vergilerinin bir bölümü bu kişilere ödenerek, milletimiz ve cumhuriyet döneminin en büyük yatırım ve kazanımları durumundaki Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı kuruluşları hükümet eliyle AKP’liler tarafından sömürülmektedir.

denilerek,  2003 yılı başından itibaren Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı kuruluşlarının yönetim, denetim ve danışma kurullarına atananların kimler olduğu, öğrenim ve mesleklerinin ne olduğu, bu kişilere her ay ödenen maaş, ikramiye ve huzur hakkı tutarlarının ne kadar olduğunun, bu yolla devletin ne kadar zarara uğratıldığının tespiti ile ilgili Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı kuruluşlarının kar-zarar oranının açıklığa kavuşturularak gerekli önlemlerin alınması için “Meclis Araştırması” açılmasının yasama organı için zorunluluk halini aldığı ifade edildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.