logo yeni

KİT SÖZLEŞMELİ PERSONELİNE VEKALET AYLIĞI ÖDENİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

vekalet399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli personele, memur kadrolarına ilişkin görevlerin vekaleten gördürülmesi durumunda, vekalet aylığı ödenmesi konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvele tabi memur kadrolarına ait görevleri yürütmek üzere görevlendirilen (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli personele; sözleşmeli personele hangi ücretlerin ödeneceğinin 399 sayılı KHK’da belirtilmiş olduğu ve vekalet ücreti ödenebileceğine ilişkin herhangi bir hükmün yer almadığı gerekçesiyle, vekalet ettikleri göreve ilişkin ücret ödenmemesi yoluna gidilebilmektedir.

Vekalet ücreti ödenmemesi yönündeki işlemlerin dava konusu edilmesi halinde ise, idari yargı yerleri tarafından farklı kararlar verilebilmektedir.

Benzer bir işleme karşı açılan davada, ilk derece mahkemesi olarak konuyu inceleyen İdare Mahkemesi, vekalet görevi karşılığında ücret ödenmemesi gerektiğine hükmederek davayı reddederken, temyiz incelemesini yapan Danıştay ilgili dairesi vekalet ücretinin ödenmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Olayda, 399 sayılı KHK eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli Mühendis olarak görev yapan personele aynı kuruluşta Makine İşletme Şube Müdürlüğü görevi vekaleten gördürülmüştür. İlgili personelin, asilde aranan şartları taşıdığını ileri sürülerek vekaleten yürüttüğü göreve ait vekalet aylığı ve özlük haklarının ödenmesi için yaptığı başvuru kurumu tarafından reddedilmiştir.

Vekalet aylığı ödenmemesi işlemine karşı açılan davaya bakan idare mahkemesi,  399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen ödemeler dışında vekalet aylığı adı altında bir ücret ödemesinin düzenlenmediği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca aylıksız vekaletin asıl olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

Konuyu temyiz aşamasında değerlendiren Danıştay 11. Dairesi;

-399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede bir görevi vekaleten yürütmek üzere görevlendirilen sözleşmeli personele vekalet ücreti ödeneceği yolunda bir düzenleme bulunmadığı,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için vekilin asilde aranan şartları taşımasının zorunlu olduğu,

-Sözleşmeli personele ilişkin olarak 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağının belirtildiği,

-Asilde aranan şartları taşıması kaydıyla, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli olarak görev yapmakta iken başka bir görevi yürütmek üzere vekaleten atanan personelin yürüttüğü görev nedeniyle vekalet aylığından yararlandırılması gerektiği,

değerlendirmelerinden hareketle, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli statüde Mühendis olarak görev yaparken Makine İşletme Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmekle görevlendirilen ve asilde aranan şartları taşıyan davacının, vekil olarak görev yaptığı süre boyunca asilin yetki ve sorumluluğunu taşıdığının anlaşıldığı ve yürütmüş olduğu görev nedeniyle vekalet aylığından yararlandırılması gerektiği kanaatine vararak, davacının vekalet aylığı talebinin reddine ilişkin işlemde ve bu işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında yasal isabet görülmediğine hükmedilmiştir.

Söz konusu Karar için tıklayınız...

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.