logo yeni

calisanlar2 copy

KİT SÖZLEŞMELİ PERSONELİNİN EŞ DURUMU ÖZÜR TAYİNİ

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

aile2Devlet memurları, eşlerinin görev yaptığı yerlere atanmak istemeleri halinde, bu özür durumuna dayanılarak naklen atamaları aile birliğinin muhafazası bakımından uygun görülürken, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde sözleşmeli olarak görev yapan personele bu imkan tanınmamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin, eş özrü nedeniyle atanma taleplerinin kurumları tarafından uygun görülmediği durumlarda açılan davalarda memur lehine karar verilirken, KİT sözleşmeli personelinin benzer durumlarda açtığı davalar ise genellikle reddedilmektedir.

Mahkeme Kararlarında; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi II sayılı cetvelde sözleşmeli statüde çalışan personelin eş durumu özrü  nedeniyle atanmasına olanak bulunmadığı değerlendirmesi yapılmaktadır.

Benzer bir olayda,

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi II sayılı cetvelde sözleşmeli personel statüsünde mühendis olarak görev yaparken, eşinin görev yaptığı yerde kurumuna ait birimlerden birine atanmak isteyen personelin bu talebi reddedilmiştir.

Talebin reddedilmesi üzerine açılan davaya bakan Kırıkkale İdare Mahkemesi; 399 sayılı KHK'nın 58/2. maddesinde, sözleşmeli personele ilişkin olarak bu KHK'de hüküm bulunmayan durumlarda Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümlerinin uygulanacağı kuralı yer aldığından, sözleşmeli personelin naklen atanması hususunda 657 sayılı Yasanın ilgili hükümlerinin uygulanmasının gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Temyiz aşamasında davaya bakan Danıştay 5.Dairesi;

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel hakkında 657 sayılı Kanun’un uygulanacağı yönünde bir hükme yer verilmediği ve eş durumu özrünün de düzenlenmemiş olduğu,

-399 KHK'nin 58. maddesinin 2. fıkrasında yer alan ve sözleşmeli personel hakkında bu KHK'de hüküm bulunmayan durumlarda Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümlerinin uygulanacağı hükmünün, I sayılı cetvele tabi sözleşmeli personeli kapsadığı,

-399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi II sayılı cetvelde sözleşmeli personel statüsünde görev yapan personelin eş durumu özrü nedeniyle atanması mümkün bulunmadığı

değerlendirmesinde bulunularak, eşinin çalıştığı il’e atanmak istemi ile yapılan başvurunun reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığına karar verilmiştir.

Söz konusu Karar için tıklayınız...

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.