logo yeni

calisanlar2 copy

KİT SÖZLEŞMELİ PERSONELİNİN MAZERET İZNİ KULLANABİLECEĞİ HALLER

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

evlilik2399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin kullanabileceği mazeret izinleri, 2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı Kanunla yeniden belirlenmiştir.

6495 sayılı “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede de bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler arasında 399 sayılı KHK kapsamındaki sözleşmeli personelin mazeret izinlerine ilişkin hususlar da yer aldı.

6489 sayılı Kanun, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Mazeret İzni” başlıklı 22 nci maddesini yürürlükten kaldırırken, sözleşmeli personelin mazeret izinlerine “Diğer İzinler” başlığı altında 23 üncü maddede yer verdi.

399 sayılı KHK'da yapılan değişiklikler

*Kaldırılan 22 nci maddesi: “Sözleşmeli personele isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 5 gün ücretli mazeret izni verilir. İhtiyat olarak silah altına alınanlar terhis oluncaya kadar ücretli izinli sayılırlar. Belirtilen bu haller dışında mazereti sebebiyle sözleşmeli personele bir sözleşme döneminde 10 gün ücretli izin verilebilir. Zaruret halinde ücret ödenmemek şartıyla 10 gün daha mazeret izni verilmesi mümkündür.”

*Mazeret izinlerinin de düzenlendiği 23 üncü maddesi: “Sözleşmeli personelin mazeret, refakat, hastalık izinleri ile ücretli veya ücretsiz izinleri hakkında kadroları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır.”

399 sayılı KHK’da yapılan bu değişiklikler sonucunda, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında görevli sözleşmeli personelin mazeret izin hakları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile aynı oldu.

Mazeret izni nedir?

Belli bir sebebin bulunması halinde Devlet memurlarına verilen izne, mazeret izni denilmektedir. Mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç mali haklar ile sosyal yardımlara dokunulmamaktadır.

Doğum, evlenme ve ölüm mazeretleri sebebiyle kullanılabilecek iznin istek üzerine verilmesi zorunlu olup, diğer mazeret hallerinde izin verilmesi ise idarenin takdirinde bulunmaktadır.

Sözleşmeli personelin kullanabileceği mazeret izinleri

6495 sayılı Kanunla yapılan değişiklik çerçevesinde, memurunyeri.com olarak derlediğimiz 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personelin kullanabileceği mazeret izni halleri şöyle olacaktır:

1-Doğum mazereti nedeniyle izin

-Kadın personele;

*Doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir.

*Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir.

*Beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın personel, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir.

*Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.

*Çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın personelin tercihi esastır.

-Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine sözleşmeli olan babaya anne için öngörülen süreler kadar izin verilir.

-Eşi doğum yapan sözleşmeli personele, isteği üzerine 10 gün babalık izni verilir.

2-Evlenme mazereti nedeniyle izin

-Sözleşmeli personele, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine 7 gün izin verilir.

3-Ölüm mazereti nedeniyle izin

-Eşinin, çocuğunun ölümü hâllerinde isteği üzerine 7 gün izin verilir.

-Sözleşmeli personelin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine 7 gün izin verilir.

4-Doğum, ölüm ve evlenme mazereti dışında bir mazeret sebebiyle izin

Doğum, ölüm ve evlenme mazereti dışında bir mazeret sebebiyle bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde, 10 gün izin verilebilir. Zorunlu hallerde on gün daha mazeret izni verilebilir ve ikinci kez verilen bu izin yıllık izinden düşülür.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.