logo yeni

calisanlar2 copy

YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELİKLERİNE ARAŞTIRMA

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

toplanti3Kamu İktisadi Teşekküllerinin (KİT) yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine genellikle kamudaki üst düzey görevlilerin atandığı ve ikinci bir maaşın alındığı bilinmektedir. Bu konuda cevaplanması istemiyle TBMM Başkanlığına sunulan soru önergelerine verilen bazı cevaplardan, KIT yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen ikinci maaştan dolayı ödemeleri gereken verginin, üyesi bulundukları kuruluşa yüklendiği anlaşılmaktadır.

Maliye Bakanlığından çelişkili cevaplar

Anılan konuda verilen 30.12.2010 tarihli ve 7/17742 sayılı soru önergesine Maliye Bakanlığının verdiği 16.01.2012 tarihli ve 508 sayılı cevabi yazısında yer alan; “. . . Bir kamu kurumunda çalışmakta iken başka bir kamu kurumunda yönetim kurulu üyeliği görevi alanların yönetim kurulu üyeliği ücretinin ödeme zamanı dışında yıllık gelir beyannamesi vermesi nedeniyle oluşan fark verginin görevlendirildiği kamu kurumu tarafından karşılanmasına imkan bulunmamaktadır. “ şeklindeki ifadesine karşılık, aynı konuda sunulan 8.4.2011 tarihli ve 7/19147 sayılı soru önergesine verilen 14.6.2011 tarihli ve 3944 sayılı cevabi yazıda ise; “. . . KiT’lerin yönetim ve denetim kurulunda görev alan üyelerin yukarıda belirtildiği şekilde tahakkuk eden gelir vergilerinin kurumlarınca ödenmesi uygulaması geçmiş yıllardan beri yapılmaktadır.” ifadesine yer verilmiştir.

Aynı Bakanlıkça, 8.12.2011 tarihli ve 7/1961 esas numaralı soru önergesine verilen 27.01.2012 tarihli ve 736 sayılı cevabi yazıda da; “... ikinci işverenden alınan ücret gelirlerinin beyan sınırı her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmekte olup, bu tutarın 2010 yılı için 22.000 TL, 2011 yılı için ise 23. 000 TL olduğu ve KiT’lerde görev yapan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin gelir vergilerinin ilgili kurumlarca karşılanması yasaya uygun olduğundan herhangi bir değişiklik düşünülmediği” belirtilmiştir.

Anılan konuda yaşanan çelişkili ifadelerin sebeplerinin ve uygulamanın kanuni dayanağının sorulduğu 3.4.2012 tarihli 7/6149 sayılı soru önergesine aynı bakanlıkça verilen 8.8.2012 tarihli ve 5343 sayılı cevabi yazıda ise; “Asil görevi başka bir kamu kurumunda olduğu halde KiT’lerde yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak görev yapan kamu görevlilerine yapılan vergi iadelerinin, başlangıçtaki hukuki dayanağını Maliye Bakanlığının 26.3.1991 tarihli yazısının oluşturduğu” belirtilmiştir.

Yönetim ve denetim kurulları net ücretleri asgari ücreti ikiye katladı

Maliye Bakanlığının, soru önergelerine verdiği bu cevaplara karşın, Sayın Bakanın Twitter hesabından, 11 Mayıs 2013 tarihinde; “TBMM dışında hiç kimsenin vergi alacaklarından vazgeçme veya af çıkartma yetkisi yoktur.” şeklinde bir mesaj yayınladığı görülmüştür. Sayın Bakanın, başka bir soruya verdiği cevaba göre 1999-2003 yıllarındaki yönetim kurulu üyelerinin net ücretleri brüt asgari ücret civarındayken, 2004 yılından sonra net ücretlerin brüt asgari ücretin iki katından daha fazla olduğu görülmektedir.

Verilen cevaplardan, belirlenen ücretlerin düşük kalması sebebiyle vergi beyannamesi verilmesi uygulamasının 1999-2003 yıllarını kapsamadığı, 2004 yılından itibaren ücretlerin 2 katından daha fazla artırılması sebebiyle bu yıldan sonraki gelirler için hukuksuz işlem yapılarak haksız kazanç sağlandığı anlaşılmaktadır. Anılan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin 2004 yılından itibaren beyanname vermek durumunda kaldıkları, Maliyeye yatırılan ve sonrasında KİT’lerden kendi hesaplarına yatırılmasını istedikleri vergi tutarının 2004 yılı için 2,000 TL civarında olduğu iddia edilmektedir. Söz konusu 2000 TL’lik verginin ise Yüksek Planlama Kurulu (YPK)’nun 2004 yılı için belirlediği yıllık net 12,000’nin çok üzerinde yıllık 20,000 TL civarında bir gelir neticesinde tahakkuk edeceği ortadadır. İzleyen yıllarda da benzeri uygulamanın sürdürüldüğü görülmektedir.

KİT’lerde görevlendirilen kurul üyelerinin yüksek ücret almaya başladığı 2004 yılından bugüne kadar geçen süre için yapılacak bir hesaplamada devletin ne kadar zarara uğratıldığı ortaya çıkacaktır. Maliye Bakanlığının bu konuda verdiği çelişkili cevaplardan ve yaptığı yorumlardan, yapılan işlemin bir dayanağının bulunmadığı ve hukuksuz uygulamalar sonucunda devletin zarara uğratıldığı açıktır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, “KİT yönetim ve denetim kurullarına atanan kamu görevlilerinin YPK’nın belirlediği ücretin üzerinde bir gelir sebebiyle tahakkuk eden vergilerinin KİT’ lere ödettirilerek devletin uğratıldığı iddialarının soruşturulabilmesi amacıyla bir “Meclis Araştırması” açılmasına ilişkin önerge Kütahya milletvekili Prof.Dr.Alim IŞIK ve arkadaşları tarafından Meclis’e sunuldu.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gerekmektedir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.