logo yeni

calisanlar2 copy

BAZI PERSONEL FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNE KAVUŞTU

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

mutlu399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personele, normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yaptırılacak fazla çalışmalar karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmesini engelleyen düzenlemede değişiklik yapıldı.

399 sayılı KHK fazla çalışma ücreti ödenmesine imkan veriyor

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde sözleşmeli personele yaptırılacak fazla çalışmalar karşılığında bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda saat başı fazla çalışma ücreti ödenmesi mümkün iken, 2013 Yılı Bütçe Kanunu ile fazla çalışma ücreti ödenmesi imkanı ortadan kaldırılmıştı.

Bütçe Kanunu fazla çalışma ücreti ödenmesini engellemişti 

2013 Yılı Bütçe Kanunu, fazla çalışma karşılığında saat başına yapılacak ödeme miktarını belirlerken;  belirlenen saat başı ücretin, özel kanunlarındaki hükümler uyarınca bütçe kanunlarıyla belirlenmesi gereken fazla çalışma ücretlerinin ödenmesinde de esas alınacağına hükmetmiş, ancak 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personele yaptırılacak fazla çalışmalar için ödenecek ücreti bu düzenlemeden hariç tutulmuştu.

399 sayılı KHK’nın, fazla çalışma yaptırılacak personele ödenecek saat başı fazla çalışma ücretin bütçe kanunlarında belirlenmesini öngörmüş olması ve 2013 Yılı Bütçe Kanununda söz konusu personelin yapacağı fazla çalışmaların bu belirlemeden hariç tutulması nedeniyle, 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personele yaptırılan fazla çalışmalar karşılığı ücret ödenmesi imkanı kalmamıştı.

Yasal düzenlemeyle ücret ödemeye engel kaldırıldı

Dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6486 sayılı “Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, sözleşmeli personele fazla çalışma karşılığı saat başına ücret ödenmesini engel olan düzenleme, 01.01.2013 tarihinden geçerli olarak değiştirilmek suretiyle kaldırılmış oldu.

6486 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucunda; “399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesinin (a) bendi hariç olmak üzere özel kanunlarındaki hükümler uyarınca bütçe kanunlarıyla belirlenmesi gereken fazla çalışma ücretleri için bu saat ücreti esas alınır.” ifadesindeki, “hariç olmak üzere” ibaresi “dâhil olmak üzere” şeklinde değiştirilince, 2013 Yılı Bütçe Kanunu ile belirlenen fazla çalışma karşılığında saat başına ödenecek 1,45 TL ücret, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personele ilgili mevzuatı uyarınca yaptırılacak (01.01.2013 tarihinden bu yana yaptırılan ve yıl sonuna kadar yaptırılacak) fazla çalışmalarda da ödemeye esas alınacak.

Geçmişe yönelik de ödenebilecek

Düzenlemenin 01.01.2013 tarihinden geçerli yürürlüğe girmesi nedeniyle, yıl içinde yaptırılmış fazla çalışmalar için de geçmişe yönelik ödeme yapma imkanı bulunuyor.

 

SÖZ KONUSU MEVZUAT HÜKÜMLERİ

-399 sayılı KHK’nın ilgili düzenlemesi

Fazla Çalışma ve Diğer Ödemeler

“Madde 30 – Sözleşmeli personele;

a) Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yaptırılacak fazla çalışmalar karşılığında bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda saat başı fazla çalışma ücreti ödenir. Ancak aylık olarak, fazla çalıştırma yaptırılacak personel sayısı kurumun sözleşmeli personel sayısının% 5'ini; personel başına ödenecek fazla çalışma ücreti toplamı da ilgililerin temel ücretlerinin % 15'ini geçemez.

Mal ve hizmet üretiminde darboğaz yaratılmaması bakımından kritik görevlerde bulunan sözleşmeli personel için, teşebbüs veya bağlı ortaklığın teklifi, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü ve ilgili Bakanın onayı ile toplam fazla çalışma süresi belirtilmek suretiyle% 5 oranının üzerinde de fazla çalışma yaptırılabilir.”

-2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili düzenlemesi

III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti:

“1- 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığında saat başına yapılacak ödeme 1,45 Türk Lirasıdır. (399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesinin (a) bendi hariç olmak üzere özel kanunlarındaki hükümler uyarınca bütçe kanunlarıyla belirlenmesi gereken fazla çalışma ücretleri için bu saat ücreti esas alınır.) “

-6486 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ilgili düzenlemesi

MADDE 11 – 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı “K” işaretli cetvelin “III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ” başlıklı bölümünün “(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti” kısmının 1 inci maddesinde yer alan “hariç olmak üzere” ibaresi “dâhil olmak üzere” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.