logo yeni

calisanlar2 copy

KİT PERSONELİ 2013 YILI İÇİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALABİLECEK

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

fazla calisma2KİT sözleşmeli personeline fazla çalışma ücreti ödenmesinin sağlanmasına yönelik olarak 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu eki "K" işaretli cetvelde değişiklik yapılmasını da içeren “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN imzasıyla Meclis Başkanlığına sunuldu.

Tasarının yasalaşması halinde, kamu iktisadi teşebbüslerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki II Sayılı Cetvele tabi sözleşmeli personel, 2013 yılı içerisinde yaptığı fazla çalışmalar karşılığında ücret alabilecek. Ancak, fazla çalışma yaptırılacak personel sayısına ve ödenecek fazla çalışma ücretine ilişkin olarak 399 sayılı KHK’da yer alan sınırlamalara uyulmaya devam edilecek. 

KİT sözleşmeli personeline, normal mesai saatleri dışında veya tatil günlerinde yaptırılan fazla çalışmalar karşılığında saat başına fazla çalışma ücreti ödenebilmesine imkan veren düzenleme, 2013 yılı Bütçe Kanununa eklenen ifade ile uygulanamaz hale gelmişti. Kanun Tasarısı ile fazla çalışma ücreti ödenmesine engel olan ifadede değişikliğe gidiliyor. Düzenlemenin 2013 yılı başından geçerli olması öngörüldüğünden, önceki aylarda yapılmış fazla çalışmalar için de fazla çalışma ücreti alınabilecek.

Çeşitli kanunlarda değişlik öngören Kanun Tasarısı, 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununda da değişiklik öngörüyor. Tasarıyla, 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununa bağlı "K" işaretli cetvelinin "III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ" başlıklı bölümünün "(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti" kısmının 1 inci maddesinde yer alan "hariç olmak üzere" ibaresi "dâhil olmak üzere" şeklinde değiştiriliyor.

2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununa bağlı "K" işaretli cetvelin "III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ" başlıklı bölümünün "(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti" kısmının 1 inci maddesinin yürürlükte olan hali şu şekilde:

“(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti: 

1- 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığında saat başına yapılacak ödeme 1,45 Türk Lirasıdır. (399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesinin (a) bendi hariç olmak üzere özel kanunlarındaki hükümler uyarınca bütçe kanunlarıyla belirlenmesi gereken fazla çalışma ücretleri için bu saat ücreti esas alınır.)“

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesinin (a) bendinin yürürlükte olan hali ise şu şekilde:

“Fazla Çalışma ve Diğer Ödemeler

Madde 30 – Sözleşmeli personele;

a) Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yaptırılacak fazla çalışmalar karşılığında bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda saat başı fazla çalışma ücreti ödenir. Ancak aylık olarak, fazla çalıştırma yaptırılacak personel sayısı kurumun sözleşmeli personel sayısının% 5'ini; personel başına ödenecek fazla çalışma ücreti toplamı da ilgililerin temel ücretlerinin % 15'ini geçemez.

Mal ve hizmet üretiminde darboğaz yaratılmaması bakımından kritik görevlerde bulunan sözleşmeli personel için, teşebbüs veya bağlı ortaklığın teklifi, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü ve ilgili Bakanın onayı ile toplam fazla çalışma süresi belirtilmek suretiyle % 5 oranının üzerinde de fazla çalışma yaptırılabilir.”

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.