logo yeni

calisanlar2 copy

KİT PERSONELİNDEN BAZILARININ MALİ HAKLARINDA ARTIŞ YAPILDI

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

maas4Kamu görevlilerinin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirlenmesine yönelik olarak Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından alınan Kararla; genel maaş zammından ayrı olarak,   Kamu İktisadi Teşebbüsleri personelinin mali haklarına ilişkin bazı düzenlemeler de yapıldı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında yer alan ve 2020 yılı başından geçerli olarak uygulanacak olan belirlemelerden, KİT personelinin mali haklarında iyileştirme sağlayacak olanlardan bazıları şunlar:

Arazi tazminatı miktarı arttı 

KİT’lerde görev yapan ve; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışan (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil) sözleşmeli personelden;

-Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, fizikçi, jeofizikçi, kimyager, teknik amir, teknik şef, atölye şefi, teknik uzman ve jeomorfolog pozisyonlarında bulunanlara çalıştıkları her gün için 35 TL ilave ücret ödenecek (2018-2019 yıllarında her gün için 25 TL ödeniyordu). Bu şekilde ödenecek ücretin 3 aylık tutarı en çok 700 TL olabilecek. (2018-2019 yıllarında 3 aylık tutar en çok 500 TL olabiliyordu)

-Başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında bulunanlara çalıştıkları her gün için 20 TL ilave ücret ödenecek (2018-2019 yıllarında her gün için 15 TL ödeniyordu). Bu şekilde ödenecek ücretin 3 aylık tutarı en çok 400 TL olabilecek. (2018-2019 yıllarında 3 aylık tutar en çok 300 TL olabiliyordu)

-Başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlara çalıştıkları her gün için 15 TL ilave ücret ödenecek (2018-2019 yıllarında her gün için 10 TL ödeniyordu). Bu şekilde ödenecek ücretin 3 aylık tutarı en çok 300 TL olabilecek. (2018-2019 yıllarında 3 aylık tutar en çok 200 TL olabiliyordu)

Avukatlara yol tazminatı

3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanununun 2 nci maddesinde öngörülen görevleri ifa etmeleri kaydıyla;  399 sayılı KHK eki (II) sayılı Cetvelde yer alan avukat pozisyonlarında bulunanlardan kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisine haiz olanlara, hazine avukatları için öngörülen yol tazminatı; aynı miktar, usul ve esaslar dahilinde ödenecek. 

TCDD ve MKEK personeli

**T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıkları personelinden kataner hattının geçtiği işyerlerinde fiilen çalışanlara her ay 55 TL ödenecek. (2018 ve 2019 yıllarında her ay 46 TL ödeniyordu)

**Yüksek Hızlı Trenlerde görev yapan makinistlere her ay 95 TL ödenecek. (2018 ve 2019 yıllarında her ay 84 TL ödeniyordu)

**ARFF ve apron memurlarının aylık temel ücretlerine 70 TL ilave edilecek. (2018 ve 2019 yıllarında 60 TL ilave ediliyordu)

**T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün akşam saat 20.00 ile sabah saat 06.00 saatleri arasında fiilen çalışan personele, her ay en fazla 7 gün için ek ücret ödenecek. (2018-2019 yıllarında her ay en fazla 6 gün için ek ücret ödeniyordu)

**Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün silah, barut, kapsül, fişek, pirinç, roket, ağır silah, çelik, mühimmat, hurda, makine ve maske fabrikaları ve işletme müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine her ay 40 TL; hurda işlemelerinin sevk, ekip ve saha çalışanları için her ay 50 TL ödenecek. (2018 ve 2019 yıllarında her ay 30 TL ödeniyordu

PTT ve DHMİ personeli

**T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde 399 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen başdağıtıcıların temel ücretlerine 85 TL ilave edilecek. (2018 ve 2019 yıllarında 75 TL ilave ediliyordu)

**T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunan başdağıtıcı ve dağıtıcılardan tebligat, kayıtlı posta, telgraf, koli-kargo, ödemeli kargo ve konutta teslim gibi hizmetleri aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getirenlere her ay 95 TL ödenecek. (2018 ve 2019 yıllarında da her ay 84 TL ödeniyordu.)

**T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunanlardan fiilen gişelerde görev yapanlar ile gişelere para giriş ve çıkışında görev yapanlara, çalıştıkları günlerle orantılı olmak üzere her ay 95 TL ödenecek. (2018 ve 2019 yıllarında da her ay 84 TL ödeniyordu.)

**T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunan posta dağıtıcı, başdağıtıcı ile mobil tahsilat araçları ve mobil şubelerde de hizmet veren personele 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli ödenmesinde o yerin merkez nüfusunun en az belli bir sayıda olması şartı kaldırıldı. (2018 ve 2019 yıllarında 35.000 nüfus şartı aranıyordu)

**Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeline fazla çalışma ücretinin ödenmesinde, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı esas alınacak.

TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ, TKİ, TTK, ETİMADEN genel müdürlükleri personeli

**Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün işletme müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine her ay ilave 40 TL; yer altında çalışan personele her ay 50 TL ödenecek. (2018 ve 2019 yıllarında her ay 30 TL ödeniyordu)

**Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde çalışan kamu görevlilerine her ay ilave 40 TL; yer altında çalışan personele her ay 50 TL ödenecek. (2018 ve 2019 yıllarında her ay 30 TL ödeniyordu)

**TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ genel müdürlüklerine ait enerji üretim yerlerinde, açık ve kapalı şalt merkezlerinde, enerji nakil hatlarının tesisi, bakımı veya kontrolü hizmetlerinde; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen 1000 volt ve üzeri yüksek gerilimde fiilen çalışan kamu görevlilerine her gün için 20 TL ödenecek. (2018 ve 2019 yıllarında her gün için 15 TL ödeniyordu)

**Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yük Tevzii Müdürlüklerinde vardiya görevi yapan teknik personelin ek ödeme oranına 20 puan ilave edilecek. (2018 ve 2019 yıllarında 15 puan ilave ediliyordu)

**Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü canlı bakım işletme müdürlüğünde memur ve sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personelin ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilecek. (2018 ve 2019 yıllarında her ay 110 TL ilave ödeme yapılıyordu)

**Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü kadro veya pozisyonlarında bulunanlardan Batman, Alpaslan, Deriner, Muratlı, Sarıyar, Demirköprü, Karkamış, Kılıçkaya ve Gökçekaya hidroelektrik santrallerinde görev yapan personelin ek ödeme oranına 10 puan ilave edilecek.

**Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün; Kestelek, Bandırma ve Bigadiç İşletme Müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine 375 sayılı KHK’ya ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilecek. (2018-2019 yıllarında her ay 30 TL ilave ödeme yapılıyordu)

**Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün; Kırka ve Emet İşletme Müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine 375 sayılı KHK’ya ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 20 puan ilave edilecek. (2018-2019 yıllarında her ay 30 TL ilave ödeme yapılıyordu) 

ÇAYKUR, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş personeli

**ÇAYKUR Genel Müdürlüğünde kampanya döneminde görev yapan personele, yılda 3 ay ile sınırlı olmak üzere 2020 ve 2021 yıllarında her ay 95 TL prim ödenecek. (2018 ve 2019 yıllarında her ay 84 TL ödeniyordu)

**Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde kampanya döneminde görev yapan personele, yılda 3 ay ile sınırlı olmak üzere her ay 95 TL ödenecek. (2018 ve 2019 yıllarında her ay 84 TL ödeniyordu)

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.