logo yeni

calisanlar2 copy

KAMU ÇALIŞANLARINDAN BAZILARINA VERİLMEKTE OLAN SİCİL PUANI NE İŞE YARIYOR?

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

personel 7Kamu çalışanlarından bazıları hakkında sicil raporu düzenleme uygulaması devam etmekte ve düzenlene bu raporlar, ilgili personelin mali haklarının yanı sıra görev değişiklikleri işlemleri üzerinde de etkili olabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında “sicil raporu” düzenleme uygulaması 25/02/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunla kaldırılmıştır. Ancak, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki II Sayılı Cetvele tabi sözleşmeli personel hakkında “sicil ve başarı değerlendirme raporu”  düzenleme uygulaması ise sürmektedir.

Kimler hakkında sicil raporu düzenleniyor?

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki II Sayılı Cetvelde yer alan sözleşmeli personel hakkında “sicil ve başarı değerlendirme raporu”  düzenleniyor. 

Söz konusu sözleşmeli personel, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeldir.

KİT sözleşmeli personelinin sicil ve başarı değerlendirmesi, ilgili yönetmeliklerinde belirlenmiş sicil amirleri tarafından rapor düzenlenmek suretiyle yapılıyor.

İlgili amirlerin hazırlayacağı rapor neticesinde, sicil ve başarı yönüyle;

**59 ve daha aşağı puan alanlar,(D) düzeyinde değerlendirilmiş olmaktadırlar.

**60-75 puan alanlar, (C) düzeyinde değerlendirilmiş olmaktadırlar.

**76-89 puan alanlar, (B) düzeyinde değerlendirilmiş olmaktadırlar.

**90 ve daha yukarı puan alanlar, (A) düzeyinde değerlendirilmiş olmaktadırlar.

Personelin başarı ücretine etkiliyor

Sicil ve başarı değerlendirmesi sonucu;

*(D) düzeyinde olanlara; başarı ücreti ödenmez ve bulundukları görevin temel ücreti tutarında bir ücret ödenmek suretiyle altı ay daha denenirler.

*(C) düzeyinde olanlara; bulundukları görevin temel ücretinin %2'si oranında başarı ücreti temel ücretlerine ilave edilir.

*(B) düzeyinde olanlara; bulundukları görevin temel ücretinin %4’ü oranında başarı ücreti temel ücretlerine ilave edilir.

*(A) düzeyinde olanlara; bulundukları görevin temel ücretinin %8’i oranında başarı ücreti temel ücretlerine ilave edilir.

Personelin sözleşmesinin feshedilip edilmemesini etkiliyor

Teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda çalışan sözleşmeli personelin sözleşmesnin feshedilmesini gerektiren hallerden birisi de; hakkındaki sicil ve başarı değerlendirmelerinin birbirini izleyen iki sözleşme döneminde de  (D) düzeyinde olmasıdır.

Personelin daha üst bir göreve yükselmesini etkiliyor

Sözleşme süresi içerisinde gelişen hizmet şartlarına göre sözleşmeli personelin görevi değiştirilebiliyor.

Sözleşmeli personelin daha üst bir göreve getirilebilmesi için bu görevin iş gereklerini taşıması, boş bir pozisyonun bulunması ve sicil ve başarı değerlemesinin A veya B düzeyinde olması gerekiyor.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.