logo yeni

calisanlar2 copy

KİT’LERDE SÖZLEŞMELİ GEÇEN SÜRELER MEMURİYETTE NE İŞE YARIYOR?

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

personelMemuriyete girmeden önce ya da memuriyetten ayrılarak 399 sayılı KHK eki (II) sayılı cetvel kapsamında sözleşmeli olarak geçirilen sürelerin memuriyete ilişkin haklara etkisi, Devlet memurlarının hepsi için aynı olmamaktadır.

KİT’lerde sözleşmeli olarak geçirilmiş süreler; bulunulan kuruma, hizmet sınıfına, unvana, eğitim durumuna ve hizmet süresine göre memuriyet haklarını farklı etkileyebilmektedir.

Kazanılmış hak aylığına etkisi

Devlet memuriyetine geçen KİT sözleşmeli personelinin, sözleşmeli statüde geçirdiği süreler memuriyette değerlendirilmemekle birlikte, bazı hallerde bu sürelerin ilgililerin memuriyet kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi mümkün olabilmektedir.

-Aynı kurumdaki memuriyet kadrolarına atanma

KİT’lerde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelde yer alan memur kadrolarına (herhangi bir unvanda) kurum içerisinden atananların, ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde geçirmiş oldukları sürelerin tamamı memuriyette geçmiş sayılmaktadır.

-Teknik hizmetler sınıfı kapsamındaki memuriyet kadrolarına atanma

Kamu kurumlarında Teknik Hizmetler Sınıfına dahil herhangi bir memuriyet kadrosuna atananların 399 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli olarak çalışmış oldukları sürelerin teknik hizmetlerde geçen kısmının tamamı memuriyette geçmiş sayılmaktadır.  

-Sağlık hizmetleri sınıfı kapsamındaki memuriyet kadrolarına atanma

Kamu kurumlarında Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil herhangi bir memuriyet kadrosuna atananların 399 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli olarak çalışmış oldukları sürelerin sağlık hizmetlerinde geçen kısmının tamamı memuriyette geçmiş sayılmaktadır. 

-Avukatlık hizmetleri sınıfı kapsamındaki memuriyet kadrolarına atanma

Kamu kurumlarında Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil bir kadroya atananların 399 sayılı KHK kapsamında Avukat pozisyonunda sözleşmeli olarak çalışmış oldukları sürelerin (en çok 16 yılının) 3/4’ü memuriyette geçmiş sayılmaktadır.

-Özelleştirme kapsamında memuriyet kadrolarına atanma

Özelleştirme uygulamaları kapsamında başka kurumlara ait memuriyet kadrolarına atanan KİT sözleşmeli personelinin, sözleşmeli olarak çalışmış oldukları sürelerin tamamı memuriyette geçmiş sayılmaktadır.

Kıdem yılı süresine etkisi

Devlet memuriyetine geçen KİT sözleşmeli personelinin, sözleşmeli statüde geçirdiği sürelerden memuriyette geçmiş sayılanlar, ilgililerin memuriyet kıdem süresine de dahil edilmektedir.

Yıllık izin süresi hesabında

Devlet memurlarının 20 günlük yıllık izin hakkının doğması ve izin hakkının 30 güne çıkmasında esas alınan hizmet süresinin hesabına, KİT’lerde sözleşmeli statüde geçirilen sürelerin tamamı dahil edilmektedir.

Aylıksız izin kullanmada

Hizmet süresi bakımından 5 yılını tamamlayan memurlar,  istekleri halinde memuriyetleri süresince en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin alabilmektedirler.

Devlet memurlarının bu şekilde aylıksız izin kullanabilmeleri için gerekli 5 yıllık hizmet süresinin hesabına, KİT’lerde sözleşmeli statüde geçirilen sürelerin tamamı dahil edilmektedir.

Torba kadrolara atanmada

Yükseköğrenim mezunu Devlet memurları, Eğitim Öğretim ve Sağlık Hizmetleri sınıfları dışındaki hizmet sınıflarına ait unvanların ilk dört derecelerdeki kadrolarına,  gerekli hizmet süresi ve diğer şartları taşımaları kaydıyla, derece yükselmesindeki süre şartı aranmaksızın kurumları tarafından atanabiliyorlar.

Bu kapsamda atama yapılacak kadronun derece ve ek göstergesi itibariyle aranan en az 8, 10, 12 ve 14 yıl gibi hizmet süresi şartına ilişkin hizmet sürelerinin hesabına, KİT’lerde sözleşmeli statüde geçirilen sürelerin tamamı dahil edilmektedir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliğinde

Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin uygulamalarda, ilgili memurun toplam hizmet süresi de önem taşıyabilmektedir.

Bu uygulamalarda aranan hizmet süresinin hesabına, KİT’lerde sözleşmeli statüde geçirilen sürelerin tamamı dahil edilmektedir. Atama yapılacak kurumda ve/veya belli bir unvanda çalışma süresi şartının arandığı durumlarda söz konusu olan sürelerin hesabında ise sözleşmeli statüde geçen süreler dikkate alınmaz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.