logo yeni

calisanlar2 copy

KİT SÖZLEŞMELİ PERSONELİNİN GÖREVİNE HANGİ HALLERDE SON VERİLİR?

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

personel 6Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki 2 sayılı cetvel kapsamındaki sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilen personelin görevine bazı hallerde son verilebilmektedir.

Görevine son verilen sözleşmeli personelin, bazı hallerde kamuda yeniden istihdamı mümkün olabilirken, bazı hallerde ise kamuda yeniden görev almalarının önü kapanmaktadır.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin yanı sıra sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personel de istihdam edilmektedir. Bu personelin görevine son verilmesi ise çeşitli şekillerde olabilmektedir.

Belli bir süre işe gitmeme nedeniyle

İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmeyen personelin sözleşmesi feshedilir.

İşe alınma şartlarını taşımama veya kaybetme nedeniyle

Sözleşmeli olarak işe alınacak personelin;

-Kamu haklarından mahrum olmaması,

-18 yaşını tamamlamış olması,

-Bazı suçlardan hüküm giymiş olmaması ve bazı süreli mahkûmiyetler almamış olması,

-Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmaması,

-En az ortaokul mezunu olması,

-Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının olumlu olması,

-Teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarınca çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen özel şartları taşıması

gerekir.

Sözleşmeli personelin işe giriş için aranan yukarıdaki şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybetmesi durumunda sözleşmesi feshedilir.

Mehil müddeti içinde yeni göreve başlamama nedeniyle

Sözleşmeli personelin görev veya görev yerinin değiştirmesi halinde, yeni görev yerine hareket ve işe başlama süresi; aynı yerde göreve başlayacaklar için tebliği izleyen gün, başka yerdeki göreve başlayacaklar için ise 15 gündür.

Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir bir sebep olmaksızın yeni görevine başlamayan personelin sözleşmesi feshedilir.

399 sayılı KHK’ya ve sözleşme hükümlerine aykırı davranış nedeniyle

Teşebbüs veya bağlı ortaklıklardaki hizmetlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla sözleşmeli personelin görevleri ile ilgili kusurlu hareketleri, iş yerinde veya dışında teşebbüs ve bağlı ortaklıkla ilgili mevzuata aykırı davranışları nedeniyle sözleşmeli personel hakkında verilecek disiplin cezaları arasında, sözleşmenin feshini gerektiren disiplin cezaları da yer almaktadır.

Bu kapsamda, 399 sayılı KHK’ya veya sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunan personelin sözleşmesi feshedilebilmektedir.

Sicil ve başarı değerlendirme sonucu nedeniyle

Sözleşmeli personel hakkında ilgili amirleri tarafından sicil ve başarı değerlendirmesi de yapılmaktadır.

Sicil ve başarı değerlendirmesi (D) düzeyinde olanlar, başka bir sicil amirinin yanında ve bulundukları görevin temel ücreti tutarında bir ücretle altı ay daha denenmekte, bu süre sonunda da sicil ve başarı seviyesi (D) düzeyinde değerlendirilenlerin sözleşmesi feshedilmektedir.

Terör örgütleriyle ilişki nedeniyle

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandıran, bu örgütlerin propagandasını yapan sözleşmeli personelin sözleşmesi feshedilir.

Emeklilik nedeniyle

Sözleşmeli personel; istek veya yaş haddi ya da malullük sebebiyle emekliye ayrıldıklarında sözleşmeleri sona erer.

Özel yasal düzenlemeler gereği

Bazı hallerde çıkarılan özel yasal düzenlemelerle de sözleşmeli personelin kamu görevinden çıkarılması söz konusu olabilmektedir.

Örneğin, 15/7/2016 tarihinde Ülkemizde yaşanan darbe kalkışması sonrasında ilan edilen OHAL kapsamda çıkarılan KHK'larla; terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen sözleşmeli personel kamu görevinden çıkarılabilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.