logo yeni

calisanlar2 copy

399 SÖZLEŞMELİLERİNİN BEKLEDİĞİ DEĞİŞİKLİK MECLİS GÜNDEMİNDE

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

memur399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki 2 sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin izleyen yıla devrine imkan veren hükümlerin de yer aldığı torba Kanun Teklifi, komisyonda kabul edilerek Meclis Genel Kuruluna sunuldu. 

Meclise sunulan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile değişiklik yapılan düzenlemeler arasında 399 sayılı KHK’da yer aldı.

Torba Kanun Teklifi ile değişiklik yapılan Kanun ve KHK’lar 

Kanun Teklifi ile, bazı alacakların yapılandırılmasının yanı sıra;

**193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda,

**488 sayılı Damga Vergisi Kanununda,

**492 sayılı Harçlar Kanununda,

**3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda,

**4342 sayılı Mera Kanununda,

**4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda,

**4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununda,

**5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda,

**5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda,

**5543 sayılı İskân Kanununda,

**5661 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı/ Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkında Kanunda,

**6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda,

**399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede,

bazı değişiklikler yapılması öngörülüyor. 

399 sözleşmeli personelinin yıllık izinlerinin devri

Kanun Teklifi, 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personelin, sözleşme dönemi içinde kullanmadığı yıllık izinlerini izleyen sözleşme döneminde kullanabilmelerine imkan tanıyor.

Bu düzenlemenin Meclis Genel Kurulunda da aynı şekilde kabul edilmesi durumunda, 399 sözleşmeli personelinin yıllık izinlerinin izleyen yıla devri, 657 sayılı Kanuna tabi memurlar hakkındaki uygulamayla aynı olacak. 

Teklifin ilgili maddesi

MADDE 24- 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yıllık izinler, teşebbüs veya bağlı ortaklığın uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Bir sözleşme döneminde kullanılmayan izinler müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları düşer.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.