logo yeni

calisanlar2 copy

KİT PERSONELİ İÇİN İLAVE ÜCRET BELİRLENİRKEN BAZI PERSONEL UNUTULDU MU?

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

maas 142015 yılında imzalanan ve kamu görevlilerinin 2016-2017 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları konusunda belirlemeler içeren Toplu Sözleşme, 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personelden açık alanda çalışan bazı teknik personele ilave ücret ödenmesine hükmediyor.

Toplu Sözleşme, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “E- Teknik Hizmetler” bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışan personelden bazılarına ait pozisyon unvanlarını sayarak, bu pozisyonlarda olanlara ilave ücret ödenmesine ilişkin hükümler içeriyor.

Ancak, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “E- Teknik Hizmetler” bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışan Devlet memurlarından teknik hizmetler sınıfı kapsamında olanlara ilişkin herhangi bir unvan sınırlaması getirilmemiş (sadece unvanlara göre ödenecek tazminat miktarı farklı belirlenmiştir) iken, 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personel için pozisyon sınırlaması getirilmesi, KİT’lerde açık alanlarda çalışan ve pozisyonları Toplu Sözleşmede sayılmayan teknik personel için haksız bir durum ortaya çıkarmaktadır.

Devlet memurları için söz konusu olan düzenleme

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “E- Teknik Hizmetler” bölümünün 6 ncı sırasında yer alan hükümlere göre;

Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden (unvan ayrımı yok); büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için ayrıca özel hizmet tazminatı ödenmektedir.

KİT sözleşmeli personeline ilişkin düzenleme

Toplu Sözleşmede yer alan hükümlere göre; KIT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “E- Teknik Hizmetler” bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışanlardan;

Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi ve jeomorfolog, tekniker ve teknisyen pozisyonlarda bulunanlara çalıştıkları her gün için ilave ücret ödenecek. İlave ücret tutarları için tıklayınız …

Belirlenen pozisyonlarda görev yapan personelden kimlere ilave ücret ödeneceği ise, iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirleniyor.

KİT personelinin bazıları ilave ücretten yararlanamayacak

KİT sözleşmeli personeli için belirlenmiş hizmet sınıfları bulunmamakla birlikte, pozisyonların iş tanımları ve pozisyon unvanı itibariyle çalışanların teknik personel olup olmadığını anlamak mümkündür.

Öte yandan, ilave ücret ödemesinde atıf yapılan Zam ve Tazminat Kararnamesinin ilgili bölümünde yer alan ve ilave ücret ödenmesine esas teşkil eden çalışmalar kapsamında değerlendirilecek çalışmaları tespit etmek de mümkündür.

Hal böyle iken, KİT’lerde açık alanlarda görev yapan sözleşmeli teknik personelden sadece bazılarına ilave ücret ödenmesi yoluna gidilirken, ilave ücret alacak personel ile birlikte ya da ayrı olarak açık alanlarda görev yapan diğer teknik pozisyonlardaki personel ilave ücretten mahrum bırakılmıştır.

Toplu Sözleşmede, KİT’lerde görev yapan sözleşmeli teknik personel pozisyonlarının adeta; mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi ve jeomorfolog, tekniker ve teknisyen ile sınırlı olduğu düşünülmüştür.

Sayılan pozisyonlar dışındaki teknik personelin de, açık alanlarda çalışması durumunda ilave ücret almasını sağlayacak bir düzenlemenin yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.