logo yeni

calisanlar2 copy

KİTLERDEKİ MÜDÜR YARDIMCISI, TEKNİK UZMAN VE TEKNİK ŞEF EK ÖDEMEDEN YARARLANABİLECEK Mİ?

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

maas3KİT’lerde istihdam edilen ve 2016-2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmede ek ödeme artışından yararlanamayan bazı personelin durumuna açıklık getirildi.

İstanbul milletvekili İzzet Ulvi Yönter tarafından verilen önergede konuya ilişkin şu açıklamalara yer verilmişti:

“Toplu Sözleşme metninde yer alan 'KIT'lerde görev yapan mühendis, mimar ve veteriner hekimlerin ek ödemesi' başlıklı 32. Maddede 'KIT'lerde 399 sayılı Kanım Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar ve veteriner hekim pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 12 puan ilave edilir.' denilmektedir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) Sayılı Cetvelde Toplu Sözleşme metninde yer alan 'grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar ve veteriner hekim' pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personel ile 'şehir plancısı, müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi, başeksper, teknik amir, teknik uzman, başkontrolör, kontrolör, baştabip, baştabip yardımcısı, diş tabibi, tabip, uzman tabip, uzman, başuzman' pozisyonlannda bulunan sözleşmeli personel aynı grupta yer almalarına rağmen söz konusu grupta ilk satırda belirtilen kadrolar sözleşme metnine yazılmış olmasına rağmen devamındaki kadrolar yazılmamış, veya yazılması unutulmuştur.”

Yönter, mağdur edilen Müdür Yardımcısı, Teknik Uzman ve Teknik Şef'lerin mağduriyetini giderecek bir çalışma olup olmadığı sorusuna da önergesinde yer vermişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu tarafından verilen cevapta ise, “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016-2017 Yıllarım Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme"nin; "Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklar" başlıklı ikinci kısmının 32 nci maddesinde; “KIT'lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar ve veteriner hekim pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 12 puan ilave edilir.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu maddede yer almayan unvanlı pozisyonlarda çalışmakta olanlara, bahsi geçen ek ödemenin kıyas yoluyla genişleterek ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bahsi geçen unvanlarda görev yapanlara ek ödeme artışlarının yapılabilmesi için 375 sayılı KHK'ya ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan ek ödeme oranlarının kanuni düzenleme ile artırılması ya da bir sonraki dönem toplu sözleşmede düzenlenmesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.