logo yeni

calisanlar2 copy

KAPSAM DIŞI PERSONELE DE NAKLEN TAYİN HAKKI VERİLSİN

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

naklen atamaCHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Kamu İktisadi Teşebbüsleri(KİT) çalışanlarının özlük hakları ile ilgili Kanun Teklifi verdi.

Teklifin gerekçesinde önceleri memur olarak istihdam edilirken 1980 sonrası dönemde sözleşmeli statüye geçirilen KİT sözleşmeli personeli ile ilgili düzenlemelerin, çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarıyla birçok değişime uğradığını ifade eden Bozkurt, bugün konuyla ilgili temel düzenlemenin 399 sayılı KHK olduğunu belirtti.

KİT’lerin, diğer kamu kurumları gibi KPSS puanı ile personel istihdam ettiğini ifade eden CHP’li Bozkurt, aldıkları puan ile KİT’lere yerleşen üniversite mezunlarına, özelleşme durumunda başka kurumlara nakil hakkı verilmemesinin, büyük mağduriyet yarattığını dile getirdi. Kurumla sözleşme imzalamalarına rağmen müdür ve üstüne kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı verilirken, mühendis, avukat, vb. personele geçiş hakkı ve tayin hakkı verilmediğine dikkat çeken Bozkurt, gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Özelleştirme kapsam ve programına alınan ve alınacak olan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve iktisadi devlet teşekküllerinde çalışan ancak 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nakle tabi personel arasında sayılmayan kapsam dışı personelin de, özlük haklarını koruyarak başka kurumlara nakil hakkının verilmesinin sağlanması, Anayasa hükümleri ile insan ve çalışan haklarına dair taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümlerinin bir gereğidir.”

CHP Konya Milletvekili Bozkurt, Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini Meclis Başkanlığı’na sunarak, KİT personelinin atamasının yapılış usullerinin yeniden düzenlenmesini ve özlük haklarının korunmasını istedi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.