logo yeni

calisanlar2 copy

2016 YILINDA KİT’LERE MERKEZİ YERLEŞTİRME DIŞINDA PERSONEL ALIMI NASIL YAPILACAK?

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

ise girme 52016 yılında kamu işletmelerinin ülke kaynaklarım etkin ve verimli kullanmak suretiyle işletmecilik faaliyetlerini yerine getirmelerini ve kendi değerlerini azami düzeye çıkartmalarını sağlayacak strateji ve yöntemleri belirlemek amacıyla çıkarılan ve dün yayımlanan “Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2016 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar” da, personel istihdamına ilişkin düzenlemeler de yer aldı.

Kararda yer alan düzenlemelerin, bazı küçük değişiklikler dışında genellikle 2015 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karardaki hükümlerle benzer olduğu görülmektedir.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılında personel istihdamı ve fazla çalışma uygulamalarının nasıl olacağı konusunda, Kararda yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

Atama sınırlamasına tabi olmadan personel alımı

İlgili mevzuat ile kendisine genel aydınlatma bedellerinin tespitine yönelik denetim ve kontrol görevi verilen kamu teşebbüsleri, sadece bu alanda istihdam etmek kaydıyla, konu hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip teknik personeli, toplamda 100 kişiyi aşmayacak şekilde, atama sınırlamaları dışında istihdam edebilecek.

Kamu Teşebbüslerinin, istihdam maliyetleri kısmen veya tamamen uluslararası kuruluşlar tarafından karşılanan personele ilişkin atamalara, uluslararası standartlarca belirlenen asgari istihdam sayısı koşullarının karşılanması amacıyla yapılacak olan kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, gemi trafik hizmetleri sisteminde görev yapacak kılavuz kaptan, gemi adamı ve deniz trafik operatörü ile ARFF memuru (hava alanı kurtarma ve yangınla mücadele memuru) atamalarına yönelik talepleri söz konusu personelin sadece talep edilen ilgili alanda istihdam edilmesi kaydıyla, atamaya ilişkin sınırlamalara tabi olmadan değerlendirilecek.

Merkezi yerleştirmeye tabi olmadan yapılacak atamalar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünde Stajyer Hava Trafik Kontrolörü, Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve Stajyer AIM Memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda, savunma sanayii alanında faaliyet gösteren teşebbüslerde AR-GE birimlerinde istihdam edilecek mühendis pozisyonlarına yapılacak atamalarda ve bağlı ortaklıkların Milli Tren Projesinde ve yapımında görev alacak mühendis pozisyonlarına yapılacak atamalarda Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanmayacak.

İlgili teşebbüsler söz konusu pozisyonlara atama yapmak için, açıktan atama izni alınmış pozisyonlara ilişkin hususları ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) taban puanını duyuracak. KPSS sonuçlarına göre belirlenecek adaylardan, açıktan atama izni alınmış pozisyon kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere ilgili teşebbüs tarafından belirlenen sayıda aday yazılı sınava çağrılacak. Çağrılan adaylar arasından seçme işlemi ilgili teşebbüs tarafından gerçekleştirilecek.

Geçici işçilerin adam/ay süresinin belirlenmesi

2016 yılında geçici işçilerin çalıştırılacakları toplam adam/ay süresi, son üç yılda belirlenen en yüksek izin tavanını aşmayacak şekilde, yıl içinde askerden dönecekler de dikkate alınarak, ilgisine göre Müsteşarlığın veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra Devlet Personel Başkanlığına vize ettirilecek. İhtiyaç olması durumunda, geçici işçilerin çalıştırılacakları toplam adam/ay süresi tavanını %10’una kadar artırmaya ilgisine göre Müsteşarlık veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkili olacak.

Fazla çalışma yaptırılacak süre

2016 yılında, 2015 yılı için belirlenen fazla çalışma tavanını (saat/yıl) aşmayacak şekilde fazla çalışma yaptırabilecek olan kamu teşebbüslerinde, fazla çalışma tavanının yeterli olmaması durumunda, kamu teşebbüsü yönetim kurulu söz konusu tavanı %10’una kadar artırabilecek.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2015 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar metni için tıklayınız ...

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.