logo yeni

calisanlar2 copy

DENEME SÜRESİ DOLMADAN GÖREVDEN AYRILAN KİT PERSONELİ YENİDEN BİR KİT'E GİREBİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

memur2Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki II sayılı cetvel kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin, deneme süresini tamamlamadan istifa etmeleri durumunda, yeniden 399 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmeleri, yeniden girecekleri sınav sonucuna göre mümkün olabilmektedir.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede sözleşmeli personelin hak ve yükümlülükleri belirlenmiştir. Ancak bu KHK’da, sözleşmeli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadro ve pozisyonlara naklen geçmesine imkan veren hükümler yer almamıştır.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede;

-Sözleşmeli personelin, iş gereklerine uygun olarak yarışma ve yeterlik veya sadece yeterlik sınavına tabi tutulmak suretiyle işe alınacağı,

-İlk defa açıktan işe alınacak sözleşmeli personel ile 6 aylık sözleşme yapılacağı ve bunların müteakip sözleşmelerinin bir kereye mahsus olmak üzere cari yılsonuna kadar yapılacağı,

-Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, memur statüsünden sözleşmeli statüye, sözleşmeli statüden memur statüsüne geçenlerle mecburi hizmetle yükümlü bulunanların ayrıca sınava tabi tutulmayacağı

belirtilmiştir.

Öte yandan, KİT Personel Rejimi Genel Tebliğinde (1 Seri No’lu) "Sözleşmeli personelin naklen atanması söz konusu olmadığından bir sözleşmeli personelin diğer bir teşebbüs veya bağlı ortaklıkta görev alması, açıktan işe alma niteliğindedir." hükmüne de yer verilmiştir.

Bu çerçevede konuyu değerlendirdiğimizde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli pozisyonlarda görev yapanların, altı aylık deneme süresini tamamlamadan görevlerinden ayrılmaları durumunda, yeniden KPSS’ye girmeden ve girecekleri bu sınav sonucuna göre merkezi olarak yerleştirilmeden, bir kamu iktisadi teşebbüsünde sözleşmeli personel olarak görev alamayacakları sonucuna ulaşmaktayız.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.