logo yeni

calisanlar2 copy

KİT PERSONELİNE 2016-2017 YILLARI İÇİN HANGİ İYİLEŞTİRMELER YAPILDI?

Aktif . Yayınlanma 399 II Sayılı Cetvele Tabi Personel

maas 10Kamu görevlilerinin 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirlenmesine yönelik olarak imzalanan Toplu Sözleşmede, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi memurlar ile 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personele ilişkin hükümler de yer aldı.

Toplu Sözleşmede yer alan ve 2016 yılı başından geçerli olarak uygulanacak olan belirlemelerden, KİT personeline ilişkin olanların bazıları şunlar:

**Müdürlerin özel hizmet tazminatı

KİT’lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edildi. Bu ilave, 2016 yılı ilk altı ayına ilişkin belirlemelere göre aylık net 83 TL maaş artışı anlamına geliyor.

**Mühendis, mimar ve veteriner hekimlerin ek ödeme

KİT’lerde; grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar ve veteriner hekim pozisyonlarında görev yapan sözleşmeli personelin, ek ödeme oranlarına 12 puan ilave edildi. Bu ilave, 2016 yılı ilk altı ayına ilişkin belirlemelere göre aylık net 100 TL maaş artışı anlamına geliyor.

**Bazı teknik personele ilave ücret

KİT’lerde görev yapan ve;büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışan (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil) sözleşmeli personelden;

-Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi ve jeomorfolog pozisyonlarında bulunanlara, çalıştıkları her gün için 25 TL ilave ücret ödenecek. Bu şekilde ödenecek ücretin 3 aylık tutarı en çok 500 TL olabilecek.

-Tekniker pozisyonlarında bulunanlara çalıştıkları her gün için 15 TL ilave ücret ödenecek. Bu şekilde ödenecek ücretin 3 aylık tutarı en çok 300 TL olabilecek.

-Teknisyen pozisyonlarda bulunanlara çalıştıkları her gün için 10 TL ilave ücret ödenecek. Bu şekilde ödenecek ücretin 3 aylık tutarı en çok 200 TL olabilecek.

İlave ücretin kimlere ödeneceği, iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenecek. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılacak.

**PTT personeline ilave ödemeler

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinda 399 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlardan;

-Başdağıtıcı ve dağıtıcılardan tebligat, kayıtlı posta, telgraf, koli-kargo, ödemeli kargo ve konutta teslim gibi hizmetleri aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getirenlere, fiilen gişelerde görev yapanlara, gişelere para giriş ve çıkışında görev yapanlara ödenmekte olan ilave 50 TL’lik tutar, 2016 yılından itibaren 70 TL olarak ödenecek. Bu ücret, A sınıfı (Al ve A2) sürücü belgesi gerektiren araçları kullananlara %20 artırımlı ödenecek.

-Posta başdağıtıcı ve dağıtıcı olarak merkez nüfusu 50.000’i aşan yerleşim yerlerinde mobil hizmet verenlere tayın bedeli ödenecek. Halen bu ödeme, sadece merkez nüfusu 100.000’i aşan yerleşim yerlerinde mobil hizmet veren posta dağıtıcılarına yapılıyor.

-Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde görev yapan başdağıtıcıların temel ücreti 50 TL artırıldı.

**PTT personeli için toplu taşıma kartı

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunup, belediye sınırları içerisinde başdağıtıcı ve dağıtıcı olarak görev yapanlara, belediye tarafından işletilen toplu taşıma araçları ile özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanmaları için anılan Genel Müdürlük tarafından fotoğraflı birer kart verilecek. Halen bu kart, sadece büyükşehir belediyeleri sınırları içerisinde dağıtıcı olarak görev yapanlara veriliyor.

**TCDD personeline ilave ödeme

-T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde kataner hattının geçtiği işyerlerinde çalışan personele her ay ödenmekte olan 25 TL’lik tutar 35 TL’ye çıkarıldı.

-Marmaray tüp tünelinde; fiilen çalışan makinistlere, bakım ve onarım hizmetlerinde fiilen çalışan mühendis, tekniker, teknisyen, teknik şef ve sürveyan unvanlı kamu görevlilerine çalıştıkları her gün için 5 TL ilave ücret ödenecek.

-Yüksek Hızlı Trenlerde görev yapan makinistlere her ay 70 TL ilave ücret ödenir.

-T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı KHK kapsamında görev yapan makinistlerin ek ödeme oranına 10 puan ilave edildi. Bu ilave, 2016 yılı ilk altı ayına ilişkin belirlemelere göre aylık net 83 TL maaş artışı anlamına geliyor.

-T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeline fazla çalışma ücretinin ödenmesinde, bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı esas alınacak. (2015 yılı için saat başı fazla çalışma ücreti 1,63 TL’dir)

**ÇAYKUR personeline prim

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü personelinden, kampanya döneminde görev yapanlara, yılda üç ayı geçmemek üzere ayda 70 TL kampanya primi ödenecek.

**TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ personeline ödeme

-Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü canlı hava hat bakım ve kontrolleri kapsamında memur ve sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele, hat bakımı ve kontrolüne yönelik olarak fiilen uçuşa katıldıkları her gün için (900) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (en çok 6 gün için) ilave ücret ödenecek. (Bir ayda en çok 475,57 TL ödeme yapılabilecek)

-Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü canlı bakım işletme müdürlüğünde memur ve sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele her ay 100 TL ilave ücret ödenecek.

-TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ Genel Müdürlüklerinin açık ve kapalı şalt merkezleri ile enerji nakil hatlarının tesisi, bakımı, kontrolü hizmetlerinde ve yüksek gerilim altında fiilen çalışan kamu görevlilerine çalıştıkları her bir gün için 15 TL ilave ücret ödenecek.

-Elektrik Üretim A.Ş’ye bağlı Karakaya, Alparslan, Dicle ve Batman hidroelektrik santrallerinde görev yapan personele ayda 50 saate kadar bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek. (2015 yılı için saat başı fazla çalışma ücreti 1,63 TL’dir)

-Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yük Tevzii Müdürlüklerinde çalışan teknik personelden vardiya görevi yapanların temel ücretlerine 120 TL ilave edildi.

**DSİ projelerinde görev yapan personele fazla çalışma ücreti

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ilısu Projesi XVI. Bölge Müdürlüğünde görev yapan personele ayda 70 saate kadar bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin dört katı tutarında, 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Silvan Projesi ile Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünde görev yapan personele ise ayda 50 saate kadar bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek. (2015 yılı için saat başı fazla çalışma ücreti 1,63 TL’dir)

**KİT personelinin yıllık izni

KİT’lerde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin yıl içinde kullanamadıkları yıllık izinler izleyen yıla devretmiyor. Toplu sözleşmeye, kullanılmayan izinlerin ertesi yıla devri konusunda 2016-2017 yıllarında çalışma yapılması yönünde hüküm de konuldu.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.