logo yeni

AKADEMİK PERSONEL ÜCRET UNSURLARI

Aktif . Yayınlanma Akademik Maaş

AKADEMİK PERSONEL ÜCRET UNSURLARI 

UNVANLAR DERECE EK GÖSTERGE ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ EK ÖDEME YÜKSEK ÖĞRTİM TAZMİN MAKAM TAZMİNATI TEMSİL / GÖREV TAZMİNATI
Rektör 1 6.400 %245 %72 %100 7.000 17.000
Profesörlükte 3 yılını tamamlamış Rektör Yardımcısı ve Dekan 1 6.400 %245 %72 %100 6.000 15.000
Profesörlükte 3 yılını tamamlamış Dekan Yardımcısı ve Yüksekokul Müdürü 1 6.400 %245 %70 %100 6.000 15.000
Profesörlük kadrosunda 4 yılını tamamlamış olanlar                          1 6.400 %245 %70 %100 6.000 15.000
Profesörlük kadrosunda 3 yılını tamamlamış olanlar 1 5.300 %245 %70 %100 6.000 15.000
Profesörler                                                                                        1 5.300 %215 %63 %100 4.500 10.500
Doçent (Kazanılmış hak aylık derecesi 1 olan)                                                                                       1 4.800 %175 %57 %100 2.000 8.000
Doçent 1-3 4.800 %175 %68 %100    
Yardımcı Doçentler                                                                         1-5 3.600 %165 %67 %100    
Öğretim Yardımcıları (Araştırma Görevlisi) 1 3.600 %130 %77 %115    
2 2.700 %117 %77 %115    
3 2.300 %110 %77 %115    
4 2.300 %104 %77 %115    
5 2.300 %104 %77 %115    
6 2.300 %98 %77 %115    
7 2.300 %98 %77 %115    

Öğretim Görevlisi, Okutman, Diğer Öğretim Yardımcıları (Uzman, Çevirici ve Eğitim Öğretim Planlamacısı

                                                                 

1 3.600 %130 %66 %115    
2 2.700 %117 %66 %115    
3 2.300 %110 %66 %115    
4 2.300 %104 %66 %115    
5 2.300 %104 %66 %115    
6 2.300 %98 %66 %115    
7 2.300 %98 %66 %115    

İDARİ GÖREV ÖDENEĞİ

 Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt tutarının;

    -Rektörlere %70'i,

    -Rektör Yardımcıları ve Dekanlara %30'u,

    -Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Konservatuar Müdürleri ile Bölüm Başkanlarına %20'si,

    -Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına %15 'i

idari görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idari görevi bulunanlara, yüksek olan idari görev ödeneği ödenir. 

GELİŞTİRME ÖDENEĞİ

Diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir.

Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları, ödeneği ilişkin diğer hususlar Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ

Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına, en yüksek Devlet memuru aylığı brüt tutarının on ikide biri, her ay aylıklarla birlikte Eğitim Öğretim Ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ

Her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanır.

Akademik teşvik puanı otuz ve üzerinde olanlara, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının;

-Profesör kadrosunda bulunanlar için % 100'üne,

-Doçent kadrosunda bulunanlar için % 90'ına,

-Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar için % 80'ine,

-Diğer öğretim elemanları için % 70'ine

aldıkları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneği verilir.

Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, bu Kanun uyarınca aylık ödendiği sürece ve kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumları tarafından şubat ayının on beşinden itibaren on iki ay süreyle her ayın on beşinde yapılır, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.