logo yeni

AYNI YERDEKİ BAŞKA BİR GÖREVE ATANMADA GÖREVE BAŞLAMA SÜRESİ

Aktif . Yayınlanma Naklen Atama ve Yerdeğiştirme

AYNI YERDE BİR BAŞKA GÖREVE NAKLEN ATANAN DAVACININ, ATAMA EMRİNİN TEBLİĞİNİ İZLEYEN İŞ GÜNÜ YENİ GÖREVİNE BAŞLAMAMASI HALİNDE DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 63.MADDESİ UYARINCA GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILAMIYACAĞI HK.

KARAR METNİ

Dava, Eğitim Enstitüsü marangozluğundan aynı yerde Milli Eğitim Müdürlüğü müstahdemliğine naklen atanan davacının, 657 sayılı kanunun 62/a maddesinde belirtilen süre içinde yeni görevine başlamadığı gerekçesiyle görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi başlıklı 62.maddesinde "İlk defa yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle a) Aynı yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar" hükmü yer almış olup, aynı kanunun işe başlamama halinde yapılacak işlem başlıklı 63.maddesinde ise "Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı zorlayıcı sebepler olmaksızın 62.maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamca iptal edilir.

Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62.maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara memuriyetten çekilmiş sayılır" denilmektedir.

İncelenen dosyada, aynı yer içinde görev yeri değiştirilen davacının hükmü yukarıda yazılı 62.maddenin (a) bendindeki süre içinde yeni görev yerine başlamadığı gerekçesiyle görevden çekilmiş sayıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtildiği gibi 63.maddede, bir göreve ilk defa veya yeniden atananlar ile başka yerdeki bir göreve atananların, 62.maddede belirtilen süre içinde göreve başlamama hali düzenlenmiş olup, aynı yerdeki göreve atama halinde nakillerinin tebliğ gününü izleyen iş günü işe başlamama hali düzenlenmemiştir. Nitekim 62.maddede aynı yerdeki göreve atama ile başka yerdeki göreve atamada, işe başlamak için farklı başlıklar altında farklı süreler düzenlenmiştir.

Belirtilen nedenlerle, aynı yerdeki bir başka göreve atanan davacının atama emrinin tebliğini izleyen iş günü yeni görevine başlamadığı gerekçesiyle görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmediğinden iptaline karar verildi.

(DANDER< SAYI:6061) RD/ZK

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.