logo yeni

calisanlar2 copy

USULÜNE UYGUN YAPILMAYAN SINAVIN İPTALİ

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

USULUNE UYGUN YAPILMAYAN MEMURİYET SINAVININ İPTAL EDİLECEĞİ HK.

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 16/10/1984 tarihli ve E:1980/2797, K:1984/3406  sayılı Kararı  

KARAR METNİ

Davacı İlköğretim Müdürlüğünde açık bulunan 15.derece yardımcı hizmetler sınıfı kadrosuna alınarak personel için yapılan sınavın iptaline ilişkin işlemin iptalini istemektedir.

Dosyanın incelenmesinden 29.11.1978 tarihinde yapılan sınavda bazı usulsüzlüklerin yapıldığının belirlenmesi üzerine üç kişilik inceleme komisyonunca inceleme yapıldığı, bu soruşturma sonucunda tanzim edilen 21.12.1978 tarihli raporda, yapılan ilanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesi gereğince genel ve özel şartların belirtilmediği, aynı kanunun 40 ve 41.maddelerinin sadece ismen zikredilip içeriğine açıklık getirilmediği, Devlet Memurluğuna atanacaklar için Zorunlu Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinin 12 ve 18.maddeleri gereğince yazılı sınavda 10 üzerinden 6 ve yukarı not alanların sözlü sınava çağrılmadıkları ve sözlü yoklama yapılmadığı, sınav kağıtlarının üzeri kapatılmadığı, puanlamanın ayrı bir cetvel üzerinde yapılması daha uygun iken bunun yapılmadığı, hususlarının saptanması üzerine söz konusu sınavın 11.1.1979 tarihli Valilik onayı ile iptal edildiği ve bu sınava girmiş ve sınavı kazanmış olan davacının da bu sebepla atamasının yapılmadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle mevzuata aykırı olarak yapıldığı anlaşılan sınavın idarece iptal edilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından dayanaksız davanın reddine karar verildi.

RD/ZK

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.