logo yeni

KAZANILMIŞ HAK AYLIK DERECESİNDEN DAHA AŞAĞI BİR DERECEYE ATAMA

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

ÖZETİ: Kazanılmış hak aylık derecesinden daha aşağı bir dereceye naklen atama yapılamayacağı.

Danıştay 5. Dairesinin 11/01/1984 tarihli ve E:1980/12617, K:1984/30 sayılı Kararı.

Dava, davacının Maden Müessesesi Personel ve İşgücü Müdürlüğünden Tesisler Grup Başkanlığı emrine naklen atanması işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

T.Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinin 53. maddesinde, "Nakil, personelin görev, sorumluluk ve ücret derecesi bakımından birbirine benzer bir kadrodan, aynı veya başka bir yerdeki bir diğer kadroya atanmasıdır." hükmü yer almış 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76. maddesinde de, Kurumların görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri, memurların istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabileceklerini hükme bağlamıştır.

Görüldüğü gibi gerek Devlet Memurları Kanunu, gerekse davalı kurumun personel yönetmeliği memurun bulunduğu kadro derecesinin altında bir kadroya nakline cevaz vermemektedir.

Dosyanın incelenmesinden, Müessese Müdürlüğünde Personel İşgücü Müdürü olarak 2. derece kadroda görev yapan davacının Müktesebinin 3. derecenin birinci kademesinde olduğu anlaşıldığından, müktesebi üzerinden aylık ödeneceğinden bahisle ve arzusu dışında 4. dereceden bir kadroya şef olarak naklen atanmasında yukarıda anılan kanun ve yönetmelik hükümlerine uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.