logo yeni

KIZ MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA SAYILMASI

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

KIZ MESLEK LİSELERİ MEZUNLARININ 657 SAYILI YASANIN 36.MADDESİNİN II. BENDİNDE DÜZENLENEN TEKNİK HİZMETLER SINIFINA GİRME NİTELİĞİNİ TAŞIDIKLARI HK.<

KARAR METNİ

Dava, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde teknik hizmetler sınıfında desinatör olan davacının aynı Genel Müdürlüğün genel idare hizmetleri sınıfındaki memur kadrosuna naklen atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesi kararıyla; Kız Meslek Lisesi mezunu olan davacının teknik hizmetler sınıfında desinatör kadrosu için açılan sınavı kazanarak anılan kadroya atandığı, 9 sene fiilen teknik hizmet yaptığı ve çizdiği haritaların çalıştığı bölge müdürlüğü arşivlerinde mevcut olduğu, bu durumda 657 sayılı Yasanın 36.maddesinde teknik hizmetlere atanmak için belirlenmiş olan ünvanlara uygun mesleki orta öğretim görmemiş olmasına karşın, idari istikrar ve kazanılmış hak ilkeleri karşısında, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, Kız Meslek Lisesi mezunlarının 657 sayılı Yasanın 36.maddesinde aranılan en az orta dereceli mesleki tahsil görmediğini, başlangıçtaki hatalı işlemden her zaman dönülebileceğini öne sürmekte ve kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Dairemizin dava dosyasında bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü yazısında Kız Meslek Liselerinin lise dengi mesleki ve teknik öğretim okulları oldukları belirtilmiş olduğundan, 657 sayılı Yasanın teknik hizmetler sınıfına girecek memurları belirleyen 36.maddesinin 2.bendi kapsamında olduğu ve teknik hizmetler sınıfa girme niteliği taşıdığı açık bulunan davacı hakkında tesis edilen işlemin iptaline ilişkin mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesince verilen karar sonucu itibariyle hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın bu gerekçeyle onanmasına karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.