logo yeni

OLMAYAN BİR KADROYA KUSURU OLMADAN ATANAN VE DERECE TERFİSİ YAPILAN MEMUR

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

MEVCUT OLMAYAN BİR KADROYA KENDİ KUSURU OLMAKSIZIN ATANAN, KADEME VE DERECE TERFİLERİNİ YAPAN DAVACININ, DURUMUNA UYGUN MÜNHAL KADROLARDAN BİRİNE ATANMASI MÜMKÜN OLDUĞU HALDE, İDARESİNCE GÖREVİNE SON VERİLMESİ İDAREDE İSTİKRAR PRENSİBİ İLE BAĞDAŞMADIĞI HK

KARAR METNİ

Belediyede su işleri memuru olarak çalışan davacı kadrosu olmaması nedeniyle görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptalini istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 33.maddesinde "kadrosuz memur çalıştırılamaz" İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bunların kurdukları birliklerin kadroları yetkili organlarca hazırlanarak İçişleri Bakanlığının onayı ile tamamlanılır" hükmü yer almıştır.

Davalı idarece yukarıda anılan madde hükmüne uygun olarak alınmış bir su işleri memuru kadrosu mevcut olmadığı halde, bu kadro mevcutmuş gibi davacının 31.12.1976 tarihinde su işleri memurluğu görevine atandığı bilahare durumun anlaşılması üzerine kadrosuz memur çalıştırılamaz hükmüne istinaden 6.8.1981 tarihinde görevine son verildiği dosyanın incelenmesinden anlaşılmaktadır.

Davacının kadrosu olmayan bir göreve atanmasında kendi kusuru mevcut olmadığı gibi, bu görevde adaylık süresini geçirip asil memur sınıfına alındığı, görevinde başarılı olduğu, kademe ve derece ilerlemelerini muntazaman yaptığı ihtilafsızdır. Bu durumda ilgilinin kadrosuz çalıştığının anlaşılması üzerine davalı idarece uygun bir kadro sağlanarak tahsisi veya müktesep hak aylığına uygun münhal kadrolardan birine atanması mümkün olduğu halde, davacının bu göreve atanmasından uzun bir süre geçtikten sonra kadrosu mevcut olmadığından bahisle görevine son verilmesi idaredeki istikrar prensibi ile bağdaşması mümkün değildir.

Açıklanan nedenle dava konusu işlemin iptaline karar verildi.

BŞ/ZK

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.