logo yeni

KADROSU OLMAYAN BİR GÖREVDE GEÇEN SÜRELERİN KIDEME ETKİSİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

KADROSU OLMAYAN BİR GÖREVDE ÇALIŞAN DAVACIYA MAAŞ ÖDENMESİNE VE BU SÜRELERİN KIDEMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİNE OLANAK BULUNMADIĞI HK.

KARAR METNİ

Devlet Hastanesinde hizmetli olan davacının 1973 yılında bu göreve atandığı, bu tarihten itibaren kadrosuz olarak çalıştığı, 9.11.1976 tarihinde kadro verilerek bu kadroya atandığı, kadrosuz olarak çalıştığı sürenin intibakında değerlendirilmesi ve kadro verildiği tarihten evvelki ödenmeyen Ekim 1976, Kasım 1976 aylarına ait maaşları karşılığı 4610 liranın ödenmesi isteği ile davanın açıldığı anlaşılmış bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun 33.maddesinin 2.fıkrasında kadrosuz memur çalıştırılamayacağı hükme bağlandığı halde davacının her nasılsa kadrosuz olarak çalıştırıldığı ve aynı kanunun 147.maddesinin A bendinde aylığın bu kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında kadroya dayanılarak ay itibarıyla ödenen para olarak tanımlanmış olduğu, bu hükümler gereğince davacıya kadro verildiği tarihten itibaren maaşlarının ödendiği ihtilafsız bulunduğu anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan kadrosuz çalıştığı sürelerde esasen maaş ödenmesi mümkün bulunmadığı halde mezkur süre içinde maaş ödendiği sadece Ekim 1976 ve Kasım 1976 aylarına ait maaşların ödenmediği, kadrosuz olarak çalışılan sürenin değerlendirilerek davacının terfiinde dikkate alınması olanağı da bulunmadığı anlaşıldığı cihetle hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.