logo yeni

İPTAL EDİLEN KADROYA ATAMA YAPMA

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

657 SAYILI KANUNUN 33.MADDESİNE GÖRE KADROSUZ MEMUR ÇALIŞTIRILAMAYACAĞINDAN, TENKİS EDİLEN KADROYA YAPILAN VE ATAMAYA YETKİLİ AMİR TARAFINDAN ONAYLANMAYAN ATAMA İŞLEMİNİN İPTALİNDE YASAYA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.

KARAR METNİ

Davacının Akşam Ticaret Lisesi Memurluğuna atanma onayının iptaline ilişkin işlemin iptali isteminden ibarettir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Akşam Ticaret Lisesi Memuru olan bir kişinin Bakanlık Özlük İşleri Genel Müdürlüğü Memurluğuna atandığı ve bu kadronun 27.9.1978 gün ve 173211 sayılı onay ile tenkis edilmiş olmasına rağmen aynı kadroya davacının kaymakamlık onayı ile atandığı, ve göre başladığı bilahare kadronun tenkis edildiğinin anlaşılması üzerine atama onayının Bakanlıkça iptal edilerek davacının görevine son verildiği anlaşılmaktadır.

Davacının, Akşam Ticaret Lisesi Müdürlüğünde boşalan kadroya Kaymakamlıkça 26.9.1978 tarihinde atandığı ancak atama işleminin atamaya yetkili valilikçe onaylanmadığı gibi 657 sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca kadrosuz memur da çalıştırılamayacağından davacının atama onayının iptal edilmesi işleminde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Öte yandan davacının atama onayının iptal edilmesinden sonra aynı okula başka yerden memur atandığını ileri sürmüş ise de; ara kararı ile getirtilen belgelerin incelenmesinden davacının sonra atanan memurların kendi kadrolarına ile naklen geldikleri anlaşıldığından, davacının iddiası yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle yasal dayanaktan yoksun davanın reddine karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.