logo yeni

İSTİSNAİ MEMURLARA DERECE VERİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 59.MADDESİ UYARINCA İSTİSNAİ KADROLARA ATANMIŞ BULUNAN MEMURLARA 2182 SAYILI YASA UYARINCA BİR DERECE VERİLECEĞİ HK.<

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 13/10/1982 tarihli ve E:1980/8571, K:1982/8929 sayılı Kararı

KARAR METNİ

Dava, davacının 1.derecenin 4.kademesinden 2.derecenin 6.kademesine düşürülmesi yolundaki işlem ile yanlışlıkla 1.derecenin 4.kademesinden aylık ödenen dönemler için yapılan fazla ödemenin de geri alınmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İncelenen dosyada, 657 sayılı kanunun 59.maddesinden istifade ettirilerek daha önce çalıştığı görevde 8.derece kadroda 6.derecenin 7.kademesinden aylık almakta olan davacının Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğinde açık bulunan 3.derece + 100 göstergeli istisnai kadrolu mütercimlik görevine tayin edildiği, bilahare intibakı yeniden düzenlenerek 2. derecenin 6.kademesine getirildiği, Mart 1979 tarihinde de 2182 sayılı kanun uygulanması sonucu bir üst derece maaşı verilerek 1.derecenin 4. kademesine yükseltildiği anlaşılmaktadır.

Her ne kadar davalı idare, davacının işgal ettiği istisnai kadrosunun 3.derece olduğundan bahisle intibakının 2.derecenin 6.kademesine yükseltilemeyeceğinin, ancak 2182 sayılı kanunun uygulanması ile bulunduğu kadroda bir üst derece aylığının verilebileceğini iddia etmekte ise de; intibakların yapılmasında kadro şartının aranmaması gerekeceği ihtilafsız olduğuna ve 657 sayılı Kanunun istisnai kadroları düzenleyen 59.maddesinde de böyle bir sınırlamaya cevaz veren herhangi bir hüküm bulunmamasına binaen davalı idarenin bu yoldaki savunmasının hukuki dayanağı mevcut değildir.

Belirtilen nedenlerle, intibaklarla müktesebi 2.derecenin 6.kademesine getirilmiş bulunan davacının 2182 sayılı yasa ile 1.derecenin 4.kademesine yükseltilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığından aksine tesis olunan derece indirilmesi işleminin ve bu işleme dayanılarak aylık farklarının geri alınmasına ilişkin kararın iptaline karar verildi.

(MS/ZK)

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.