logo yeni

ULUSLARARASI KURULUŞLARDAKİ GÖREV SÜRESİ DOLMADAN AYRILANLARIN GÖREVE BAŞLAMALARI

Aktif . Yayınlanma İzin

YABANCI ÜLKELERDE YA DA ULUSLARARASI KURULUŞLARDA GÖREV ALMAK ÜZERE İZİN VERİLEN MEMURLARIN, İZİN SÜRESİ SONA ERMEDEN GÖREVİNE DÖNMEK İSTEMELERİ HALİNDE İZİN VERİLMESİNDEKİ USULE UYGUN BİÇİMDE BAKANLAR KURULU KARARINA GEREK OLDUĞU HK.

KARAR METNİ

Duraksama, 657 sayılı Kanunun 77.maddesi uyarınca yurt dışında görev almak üzere izinli olarak gönderilen Devlet memurlarının izin süresi sone ermeden görevlerine dönmek istemeleri halinde, Bakanlar Kurulu kararına gerek olup olmadığına ilişkin bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77.maddesinde; yabancı ülkelerde ya da uluslararası kuruluşlarda, kurumların oluru ile görev alacak memurlara, ilgili bakanlığın önerisi üzerine, Bakanlar Kurulu kararıyla üç yıla kadar aylıksız izin verilebileceği, bu sürenin gerektiğinde Bakanlar Kurulu kararıyla en çok üç yıl daha uzatılabileceği, bu fıkraya göre izin alan memurların kadro ile ilişkilerinin devam edeceği ve yabancı ülkelerde ya da uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler için emeklilik haklarının 5434 sayılı Yasanın 31.maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalacağı, bu kimselerin görevlerine dönmek istemeleri halinde de, bu Yasanın sınav ya da seçme ile ilgili hükümleri dikkate alınarak, yabancı ülkelerde ya da uluslararası kuruluşlarda geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak biçimde ve boş kadro bulunduğu takdirde değerlendirileceği hükme bağlanmıştır.

Sorun hakkında isabetli bir yargıya varabilmek yönünden, maddede öngörülen iznin niteliğini ve amacını belirlemekte yarar vardır.

Söz konusu 77.madde, 657 sayılı Yasanın "Hizmet Şartları ve Şekilleri" başlıklı IV. kısmının izinleri düzenleyen 5.bölümünde değil "Yer Değiştirme" başlıklı 3.bölümünde yer almakta, "yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alma" başlığını taşımaktadır. Maddenin gerekçesinde ise: "madde, milletlerarası münasebetlerdeki ve kuruluşlardaki son gelişmelere uygun bir çalışma serbestliği getirmekle birlikte, bunun Devlet hizmetlerini aksatmaması için şartları belirtmekte ve müsaade kararını Bakanlar Kuruluna bırakmaktadır. Bu imkandan faydalanacak olanların ayrılış ve dönüşlerindeki statülerinin ne olacağı maddede teferruatıyla gösterilmiştir." denilmektedir.

Görüldüğü gibi, maddede öngörülen izin, Anayasanın 50 ve 657 sayılı Yasanın 23.maddelerinde yer alan, dinlenme ya da izin haklarının gereği ve sonucu olan bir izin olmayıp, Devlet memurlarının yabancı ülkelerde ya da uluslarası kuruluşlarda çalışmasına izin verilmesinden ibarettir. Bunda, yerine göre, devletin ve kamunun bazı yararları ve amaçları söz konusu olabileceği gibi, İdare yazısında belirtildiği üzere, dışarda yürütülen hizmetin, bütünüyle Türkiye'deki kamu hizmetinin devamı niteliğine bürünmesi olanağı da vardır. Sorunun çözümünde, söz konusu kurumun belirtilen niteliklerinin gözönünde bulundurulması gereği açıktır.

Bu durumda, bu hizmeti memurun kendiliğinden terketmesinin düşünülememesi gerekir. Esasen yabancı ülkelerde ya da uluslararası kuruluşlarda görev almasına izin verilmesine Bakanlar Kurulu yetkili kılındığına göre, aynı idari işlemin ortadan kaldırılması halinde, aynı usule uyulması idare hukukunun temel prensiplerinden birini oluşturan usulde paralellik ilkesinin de gereğidir.

Bu nedenle, yabancı ülkelerde ya da uluslararası kuruluşlarda görev almak üzere izin verilen memurların izin süresi sona ermeden görevine dönmek istemeleri halinde izin verilmesindeki usule uygun biçimde, Bakanlar Kurulu kararına gerek olduğu mütalaa kılındı.

İDARİ İŞLER KURULUNDAN GEÇMEMİŞTİR. (DANDER, SAYI: 5051)RD/SE

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.