logo yeni

calisanlar2 copy

TUTUKLUYKEN FİRAR EDEN MEMURUN ÇEKİLMİŞ SAYILACAĞI

Aktif . Yayınlanma Göreve Son Verme

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 04/04/1985 tarihli ve E:1981/1282, K:1985/878 sayılı Kararı

TUTUKLANDIĞI GÜN FİRAR EDEREK TUTUKLULUK HALİ SONA EREN DAVACININ GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILACAĞI HK.

Komiser Muavini olan davacının hakkında yapılan soruşturma nedeniyle tutuklandığı 26.9.1980 günü firar ederek 25.12.1980 günü kendiliğinden teslim olup, 26.12.1980 günü kefaletle serbest bırakıldığı, 13.2.1981 günlü onayla 25.9.1980 tarihinden geçerli olarak 657 sayılı kanunun 94/2.maddesi gereğince görevinden çekilmiş sayıldığı, davanın da bu işlemin iptali istemiyle açıldığı anlaşılmıştır.

657 sayılı Kanunun 94.maddesinin 2.fıkrasında "Mezuniyetsiz veya kurum larınca kabul edilen mazeretli olmaksızın görevin terkedilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır" hükmü yer almıştır.

Komiser Muavini olan davacı, hakkında yapılan kovuşturma nedeniyle tutuklanmış 26.9.1980 günü firar ederek 25.12.1980 günü kendiliğinden teslim olup 26.12.1980 günü kefaletle serbest bırakılmıştır.

26.9.1980 günü firar eden adı geçenin artık tutukluluk halinin devamı hukuken mümkün olamıyacağından ve firarda olmasının da idarece mezuniyet veya kurumunca kabul edilebilecek bir mazeret olarak düşünmek imkansız olduğu gibi, davacı firarda olduğu süreler için 2.10.1980 ve 18.12.1980 günlü valilik oluru ile görevden uzaklaştırılmış olduğundan bahisle göreve devam imkanının kalmadığını iddia etmekte ise de, bu kararlar kendisine tebliğ edilemediğinden geçerlilik kazanıp neticeyi etkileyemiyecektir.

Açıklanan nedenlerle adı geçen hakkında sözü geçen 657 sayılı kanunun 94.maddesinin 2.fıkrasının tatbiki ile tesis edilen görevden çekilmiş sayılma işleminde kanunsuzluk bulunmadığından davanın Reddine karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.