logo yeni

calisanlar2 copy

DİPLOMASI İPTAL EDİLEN ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Göreve Son Verme

DİPLOMASI İPTAL EDİLEN VE BU İŞLEME KARŞI DAVA AÇMAYAN DAVACININ ÖĞRETMEN OLMA NİTELİĞİNİ KAYBETMESİ NEDENİYLE GÖREVİNE SON VERİLMESİNİN YERİNDE OLDUĞU HK.

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 16/05/1985 tarihli ve E:1981/3122, K:1985/1289 sayılı Kararı

KARAR METNİ

Ortaokul öğretmeni olan davacı görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptalini istemektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden Eğitim Enstitüsünde 19791980 öğretim yılında yapılan yaz ve güz dönemi sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine müfettişlerce yapılan inceleme ve soruşturma sırasında Türkçe Kompozisyon dersiyle ilgili olarak bilirkişi incelemeleri yapıldığı, yapılan değerlendirme sonunda davacının da geçer not alamadığının anlaşılması üzerine diplomasının 14.7.1981 günlü onayla iptal edildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda diploması geçersiz sayılan davacının bu işleme karşı dava açmadığına göre öğretmen alma niteliğini kaybettiği ihtilafsızdır.

657 sayılı Kanunun 48/b1.maddesi Hizmet göreceği sınıf için aynı yasanın 36 ve 41.maddelerinde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olma koşulu yer almıştır.

Açıklanan nedenlerle davacının 657 sayılı Kanunun 48.maddesinin 1.bölümündeki şartı taşımadığının anlaşılması üzerine buna dayalı olarak görevine son verilmesinde yasaya aykırılık bulunmadığından davanın reddine karar verildi.

(MS/ZK)

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.