logo yeni

FİİLİN BAŞKA BİR DİSİPLİN CEZASI GEREKTİRİP GEREKTİRMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMAMASI

Aktif . Yayınlanma Disiplin, Ceza ve Görevden Uzaklaştırma

BİR GÜN DERS YAPMAMA FİİLİNİN BAŞKA BİR DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİRİP GEREKTİRMEDİĞİ ARAŞTIRILMAKSIZIN GREV OLARAK NİTELENDİRİLMESİNDE HUKUKİ İSABET BULUNMADIĞI HK.

KARAR METNİ

Öğretmen olan davacı iki ay geçici olarak görevden çıkarma cezası verilmesine ilişkin İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu kararının iptalini ve kesilen iki aylık maaşının ödenmesini istemektedir.

657 sayılı Kanunun 125.maddesinin D bendi (b) fıkrasında Devlet Memurları Kanunu ile öngörülen "grev yasağı" kapsamına giren eylemleri yapmak fiilini geçici olarak görevden çıkarma cezasını gerektirdiği hükme bağlanmış, 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 17. maddesinde grev; "İşçilerin topluca çalışmamak suretiyle bir iş kolunda veya iş yerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla aralarında anlaşarak veyahut bir teşekkülün aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği bir karara uyarak işi bırakmalarına grev denilir" şeklinde tanımlanmış bulunmaktadır. Bu tanıma göre bir eylemin grev olarak nitelendirilebilmesi için işçilerin işverenle olan münasebetlerinde iktisadi ve sosyal durumlarını korumak veya düzeltmek amacıyla yapılmış olması, aralarında bu hususta anlaşma bulunması veya bir teşekkülün kararına uyulması, işin durdurulması veya önemli ölçüde aksatılması şartlarının birlikte bulunması öngörülmüştür.

Her ne kadar davalı idare savunmasında davacının 19.12.1979 tarihinde okula gelse bile ders yapmadığını, il dahilinde diğer okulların bir kısmında aynı eylemin aynı anda oluşmasının tesadüf sayılamayacağını bu sebeple söz konusu durumun grev olarak nitelendirilmesi gerektiğini ileri sürmekte ise de; bir eylemin grev olarak nitelendirilebilmesi için yukarıda belirtilen niteliklerin bulunmasının gerekmesi muvacehesinde davacıya isnad edilen fiilin bu nitelikleri haiz bulunmadığı anlaşıldığından bir gün ders yapmaması fiilinin başka bir disiplin cezasını gerektirip gerektirmediği araştırılmaksızın grev olarak nitelendirilmesi hakkında dava konusu işlemin tesisinde hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline karar verildi.

BŞ/ZK

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.