logo yeni

18 YAŞINI DOLDURMADAN MEMURLUĞA ALINDIĞI SONRADAN ANLAŞILAN MEMUR

Aktif . Yayınlanma Atama

GÖREVE ALINDIĞI SIRADA 18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLDUĞU SONRADAN ANLAŞILAN ANCAK BU HUSUSUN SAPTANDIĞI TARİHTE 18 YAŞINI DOLDURMUŞ BULUNAN MEMUR HAKKINDA 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 98.MADDESİNİN UYGULANMA OLANAĞININ BULUNMADIĞI HK. 

Danıştay 1. Dairesi Başkanlığının 10/01/1983 tarih ve E:1982/268 ve K:1983/7 sayılı Kararı 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memuriyete girişte yaş" başlıklı 40.maddesinde "genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler." denilmiş, aynı Yasanın Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel koşulları belirleyen 48.maddesinin A/2 bendinde Yasanın 40.maddesindeki yaş koşullarını taşımak gerektiği öngörülmüş, 98.maddenin b fıkrasında ise, "Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde memuriyet sona erer." hükmü getirilmiş bulunmaktadır. 98.maddenin söz konusu (b) bendinin, memurluk görevini sürdürdüğü sırada memur olma koşullarını, başlangıçta haiz olmamak ya da sonradan yitirmek suretiyle taşımayan kimselerin memurluğuna son verilmesi amacıyla düzenlendiği kuşkusuzdur. Başka bir deyişle, göreve son verebilmek için memurluğa alınma koşullarından birini taşımama ya da yitirme halinin halen devam etmekte olması gerekir. 

Adaylığı kaldırılıp çeşitli tarihlerde olumlu sicil alarak görevini sürdüren ve 18 yaşını da doldurmuş bulunan memurun memur olma koşullarından birini taşımadığı artık ileri sürülemiyeceği ortadadır.

Açıklanan nedenlerle göreve alındığı sırada 18 yaşını doldurmamış olduğu sonradan anlaşılan, ancak bu hususun saptandığı tarihte 18 yaşını doldurmuş bulunan memur hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98.maddesinin uygulanma olanağının bulunmadığı mütalaa kılındı.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.