logo yeni

ADAYLIK SÜRESİNİN İDARE TARAFINDAN UZATILMASI

Aktif . Yayınlanma Aday Memur

ADAYLIK SÜRESİ SONUNDA ADAYLIĞIN KALDIRILIP KALDIRILMAMASI KONUSUNDAİDARECE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ VE İDARENİN ADAYLIK SÜRESİNİUZATMAYA YETKİSİNİN BULUNMADIĞI HK.

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 29/02/1984 tarihli ve E:1979/1039, K:1984/964 sayılı Kararı

Öğretmen olan davacı, adaylık süresinin sonu olan tarihten geçerli olmak üzere stajyerliğinin kaldırılarak asli öğretmenliğe atanmaması yolundaki işlemin iptalini istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54.maddesinde aday olarak atanmış olan Devlet Memurunun altı aydan az, iki yıldan çok olmamak üzerebir adaylık süresi geçireceği adaylık süresi içinde ve sonunda başarısızlık halinde uygulanacak işlemler 56 ve 57.maddelerinde belirtilmiş ve 58.maddede, asli memurluğa geçme tarihinin adaylık süresinin sonuolan tarih olduğu hükme bağlanmıştır. Dava dosyasının incelenmesinden, davacının 1976 yılında Yabancı Diller Yüksek Okuluna stajyer İngilizce öğretmeni olarak atandığı, bu okulda görevli iken Bakanlık Müfettişi tarafından yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporda adı geçenin stajyerliğinin bir yıl daha uzatılarakorta dereceli bir okulda görevlendirilip denenmesinin önerilmesi üzerine 13.6.1977 tarihli onayla stajyerliğinin bir yıl daha devam etmesine karar verilerek Motor Teknik Lisesi stajyer öğretmenliğine atandığı ve yine görevine 7.9.1978 de başladığı, bilahare kararname ile3.10.1979 tarihinden geçerli olmak üzere adı geçenin adaylığının kaldırıldığı anlaşılmış bulunmaktadır.

Yukarıda sözü edilen hükümler muvacehesinde iki yıl sonunda elde mevcut belgelere göre davacının stajyerliğinin kaldırılıp kaldırılmaması hususunda bir karar verilmesi gerekirken, adı geçenin stajyerliğininbir yıl daha uzatılması, orta dereceli bir kız okulunda görevlendirilerek denenmesi ve adapte olup olmadığının tespit edilmesinin uygunolacağı kanaatine varıldığından bahisle adaylık süresini bir yıl daha uzatmaya idarenin yetkisi bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline karar verildi

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.