logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURLARA DERS GÖREVİ VERİLEBİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

seminerKamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele, kendi kurumlarında ya da başka kurum ve kuruluşlarda ders görevi verilebilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesinde yer alan, “Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.” şeklindeki düzenleme, Devlet memurlarına kendi kurumlarında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ders görevi verilmesinin mümkün olduğunu göstermektedir.

Bazı özel düzenlemeler

-2547 sayılı  Yükseköğretim Kanunuda, "Üniversitelerde ve bağlı birimlerinde … atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler.",

-5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda, “Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet memurlarına, ilgili birimlerin izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir. " ,

-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte, “Fiilen memur statüsünde çalışan uzman eğiticiler bir haftada toplam yirmi saatten fazla ders veremez ve mesai saatleri içerisinde ders vermek üzere bir haftada sekiz saatten fazla izin alamazlar. …”

denilmek suretiyle, memurlara ders görevi verilmesi imkanı getirilmiştir.

Bütçe kanunlarında yer alan düzenlemeler

Memurlara ders görevi verilebileceğine ilişkin bazı düzenlemeler ise Bütçe Kanunlarında yer almaktadır. Bütçe kanunlarında yer alan hükümlerden;

-Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde ders görevi verilebileceği,

-Harp Akademileri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, sınıf okulları, özel ihtisas okulları, KBRN Okulu, İstihbarat ve Dil Okulu, Harita Yüksek Teknik Okulu, yabancı dil okulları ve benzerleri ile harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu gereğince ders görevi verilebileceği,

-399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri kapsamında istihdam edilen personele, kuruma eleman yetiştirmek üzere açılan mesleki okullarda ve kurumun hizmet içi eğitim ve kurs faaliyetlerinde ders görevi verilebileceği,

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca sınavsız geçme hakkı verilen meslek yüksekokullarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek eğitim-öğretim programlarındaki ders ve uygulamalarda bulunmak üzere ders görevi verilebileceği

sonucuna ulaşılmaktadır.

Tüm bu düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile üniversite, akademi, okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde, memurlara da ücretli ders görevi verilmesinin mümkün olduğu anlaşılmaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.