logo yeni

calisanlar2 copy

İSTİFA EDEN MEMURUN KİT SÖZLEŞMELİ PERSONELİ OLMASINDA BEKLEME SÜRESİ

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

imza657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, istifa eden ya da istifa etmiş sayılan memurların yeniden memur olarak atanabilmesi için bazı bekleme sürelerine de uyulmasını şart koşmuştur.

657 sayılı Kanunundaki bekleme süreleri

Devlet Memurları Kanununun “Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları” başlıklı 97 nci maddesinde yer alan hükümlere göre;

**Usulüne uygun olarak memurluktan kendi istekleriyle çekilenler, ayrılmalarından sonra 6 ay geçmeden

**Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çekilmiş sayılanlar (müstafi), çekilmiş sayılmalarından itibaren 1 yıl geçmeden,

**Çekilmek istiyen memurun, yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam etmesi ve yerine atanan kimsenin bir aya kadar gelmemesi (olağanüstü mazeretle çekilenler hariç)  veya yerine bir vekil atanmaması halinde üstüne haber vererek görevini bırakması mümkün olup, buna uymadan görevlerinden ayrılanlar ayrılma tarihlerinden itibaren 1 yıl geçmeden,

**Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanların, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamayacak olmaları nedeniyle, bu zorunluluğa uymadan görevlerinden ayrılanlar ayrılma tarihlerinden itibaren 3 yıl geçmeden,

**Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurlarının, yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamayacak olmaları nedeniyle, buna aykırı hareket edenler hiçbir surette

Devlet memurluğuna alınmazlar.

KİT sözleşmeli personeli

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki II Sayılı Cetvelde yer verilen sözleşmeli personel, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personel olarak tanımlanmaktadır.

Bekleme süreleri ve sözleşmeli personel

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesinde yer alan düzenlemeler, Devlet memurluğundan istifa edenlerin veya istifa etmiş sayılanların (müstafi) belli bir süre geçmeden tekrar Devlet memuriyetine dönemeyeceklerine ilişkin hükümler içermektedir.

Öte yandan, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, başka bir personel mevzuatına tabi olarak görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların sözleşmeli statüde istihdam edilmeleri için bekleme süresine tabi olacaklarına ilişkin düzenleme yer almamaktadır.

Bu itibarla, Devlet memurluğundan istifa eden ya da istifa etmiş sayılan memurların, personel istihdamı konusunda ilgili kurumlar için geçerli olan düzenlemelere uygun olarak, kamu iktisadi teşebbüslerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde görev alabilmeleri için, belli bir süre bekleme zorunluluklarının bulunmayacağı değerlendirilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.