logo yeni

calisanlar2 copy

STAJ YAPAN EŞ İÇİN AİLE YARDIMI ÖDENİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

stajYükseköğrenim yapmakta iken ya da bir meslek edinmeye yönelik olarak belirli süreli staj yapanların memur olan eşlerine, staj döneminde eş için aile yardımı ödenmesi konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.

Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilmesi hususu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesinde düzenlenmiş olup, aile yardımına hak kazanılmasına ve bu hakkın kaybedilmesine ilişkin hususlara da Kanunun izleyen maddelerinde yer verilmiştir.

Eş için aile yardımı kime verilir?

657 sayılı Kanuna göre; “Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için ödenir.”

Kanundaki bu hükümde, eş için aile yardımı ödenmesinin bazı koşulların varlığına bağlandığı görülmektedir. Buna göre, memura eşi için aile yardımı ödenebilmesi için, eşinin;

-Her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaması,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almaması

gerekmektedir.

Eş için aile yardımına hak kazanma ve hakkı kaybetme

Memur;

-Eş için ödenen aile yardımı ödeneğine, evlendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır.

-Eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını, eşi için aile yardımı ödenmesi için gerekli şartların ortadan kalkması veya eşinden boşanması ya da eşinin ölümü hallerinde, olayın gerçekleştiği tarihi takip eden aybaşından itibaren kaybeder.

Staj yapan eş için aile yardımı

Eşlerin hangi tür çalışmalarının ve sosyal güvenlik kurumu ile olan hangi ilişkilerinin aile yardımının kesilmesine sebep olacağı 657 sayılı Kanunda açıkça belirtilmiştir.

Kanuna göre, eşi için aile yardımından yararlanmakta iken; eşi herhangi bir şekilde menfaat karşılığı çalışmaya ya da sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almaya başlayan memura, izleyen aybaşından itibaren bu yardım ödenmeyecektir. Ayrıca, boşanma veya eşin ölümü hallerinde de bu yardım kesilecektir. Bu hallerin dışında başka bir gerekçeyle memura eş için aile yardımı ödeneğinin ödenmeyeceğine ya da kesileceğine ilişkin bir düzenleme ise Kanunda yer almamıştır.

Bu nedenle, staj olarak değerlendirilecek çalışmaların;

**Staj döneminde ücret alınıyor olsa bile, “menfaat karşılığı çalışma” sayılmayacağı,

**Staj dönemine ilişkin sigorta primleri yatırılıyor olsa bile, “sosyal güvenlik kuruluşundan aylık alma” sayılmayacağı

**Staj döneminde sosyal güvenlik kurumu kaydının yapılmasının, ticari sayılabilecek bir faaliyet yürütmek amacıyla sosyal güvenlik kurumuyla ilişkilendirilme sayılmayacağı,

değerlendirilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.