logo yeni

calisanlar2 copy

ADAYLIK EĞİTİMİ ALMAYAN MEMUR ASİL MEMUR OLABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

aday-memurDevlet memuriyetine girenlerin bir yıldan az ve iki yıldan çok olmayacak şekilde aday memur olarak görev yapmaları ve bu süre içerisinde adaylık eğitimine tabi tutulmaları zorun olmakla birlikte, adaylıkta 2 yılı doldurmalarına rağmen adaylık eğitimi verilmeyen ya da eğitimleri tamamlanmayan aday memurlara da rastlanmaktadır.

657 sayılı Kanundaki konuya ilişkin düzenlemeler

Devlet Memurları Kanununun;

**“Adaylığa kabul edilme” başlıklı 54’üncü maddesinde, “Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz …”

**“Adayların yetiştirilmesi” başlıklı 55‘inci maddesinde, “Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır. Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.”

**“Asli memurluğa atanma” başlıklı 58’inci maddesinde, “Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar … asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.”

hükümlerine yer verilmiştir.

İlgili Yönetmelikteki düzenlemeler

Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin;

**(a) bendinde, eğitimlerin kurum veya kuruluşların sorumluluğunda yapılacağı, eğitimleri başarı ile tamamlayamayan aday memurlar asli memurluğa atanamayacağı

**(b) bendinde, temel eğitimin süresinin on günden az iki aydan çok olamayacağı,

**(c ) bendinde, hazırlayıcı eğitimin süresinin bir aydan az 3 aydan çok olamayacağı,

**(d) bendinde, stajın iki aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanacağı

hususları düzenlenmiştir.

Bu hükümlerden ne anlaşılıyor?

657 sayılı Kanunun adaylık eğitimi ve asil memurluğa atanmaya ilişkin ilgili hükümleri ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin ilgili hükümlerini birlikte değerlendirdiğimizde kısaca şu sonuçlara ulaşılmaktadır.

-Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz.

-Aday memurların temel eğitim, hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulması zorunludur.

-Devlet memuru olarak atanabilmek için eğitimlerde başarılı olmak şarttır.

-Asil memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.

-Adaylık eğitimi, ilgili kurumların sorumluluğunda yapılır.

Adaylık süresinin hesaplanması

Adaylık süresinin en fazla 2 yıl olabileceği düzenlenmekle birlikte, bu süreye dahil olacak ya da olmayacak hallerden ilgili mevzuatta söz edilmemiştir. Ancak, aday memurun aylık almak suretiyle geçirdiği tüm sürelerin adaylık süresinden sayılması, aylıksız izinli olunan sürelerin ise adaylık süresine dahil edilmemesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Buna göre, adaylık süresi içerisinde askerlik, doğum vb. nedenlerle aylıksız izin kullananların adaylık süresi, kullanılan izin süresi kadar uzayacaktır. Öte yandan yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev gibi hallerin ise, adaylık süresinden sayılması gerekecektir.

Adaylık eğitiminin verilmemesi ya da tamamlanmaması durumu

Adaylık eğitiminin ilgili kurumların sorumluluğunda olması nedeniyle, adaylık süresi göz önünde bulundurularak kurumlar tarafından eğitimin süresi içerisinde tüm aday memurlara verilmesi ve tamamlattırılması gerekmektedir.

Bu nedenle kurumların, adaylık eğitiminin gereği gibi verilmesini temin etmek bakımından, her türlü tedbiri önceden almak zorunda olmaları nedeniyle, adayların izin kullanma durumlarını da eğitim programı çerçevesinde planlamaları gerekecektir.

Bu çerçevede, 657 sayılı Kanunun; adaylık süresinin bir yıldan az ve iki yıldan çok olamayacağına ilişkin açık hükmü ile asil memurluğa geçme tarihinin adaylık süresinin sonunu geçemeyeceğine dair emredici düzenlemesi karşında, kurum tarafından gerekli tedbirler alınarak süresi içerisinde verilmesi gereken adaylık eğitiminin tamamlatılmamış olmasından dolayı asil memurluğa atama tarihinin 2 yıllık süreden sonraya bırakılamayacağı ve eğitimin süresi içerisinde gerçekleştirilmemesinde sorumluluğu bulunanlar hakkında da gerekli idari işlemlerin yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.