logo yeni

calisanlar2 copy

KURUMA VERİLMİŞ MAL BİLDİRİMİNİN ÖRNEĞİ İSTENEBİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

mal-bildirimiDevlet memurları belli hallerde mal bildiriminde bulunmakla yükümlü tutulmuş olup, verilen mal bildirimlerinin karşılaştırılması sonucuna göre de memur hakkında çeşitli adli ve idari işlemler söz konusu olabilmektedir. Mal bildiriminde bulunma konusunda ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

Devlet memurları, mal bildiriminde bulunurken kurumlarına daha önce vermiş oldukları bildirimlerde yer alan bilgilere de bazen ihtiyaç duyabilmektedirler.  Önceki dönemlerde verilmiş mal bildirimlerinin birer örneğini talep eden memurların, bu yöndeki taleplerinin kurumları tarafından karşılanmadığı durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

Konuya 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinden baktığımızda, Kanunun; 

**3 üncü maddesinin (c) bendinde, “Bilgi: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu Kanun kapsamındaki her türlü veriyi,”  ifade eder,

**3 üncü maddesinin (d) bendinde, “Belge: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu Kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür,   etüt, mektup, program, talimat, kroki, plân, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını,”  ifade eder,

**3 üncü maddesinin (e) bendinde,  “Bilgi veya belgeye erişim: İstenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, kurum ve kuruluşlarca, başvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin bir kopyasının verilmesini, kopya verilmesinin mümkün olmadığı hâllerde, başvuru sahibinin bilgi veya belgenin aslını inceleyerek not almasına veya içeriğini görmesine veya işitmesine izin verilmesini,’’  ifade eder,

**7 nci maddesinde “Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi ve belgelere ilişkin olmalıdır...”

denilmiştir.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 109 uncu maddesinde, memur hakkında tutulacak özlük dosyasına mal bildirimlerinin de konulacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümlere göre, daha önce memur tarafından verilen ve özlük dosyasında tutulması zorunlu olan Mal Bildirim Beyannamesinin, bilgi edinme uygulamaları çerçevesinde memur tarafından talep edilmesi durumunda,  bir örneğinin kendisine verilmesi ya da beyannamenin memur tarafından incelenerek not alınmasına izin verilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.