logo yeni

calisanlar2 copy

DURUMA UYGUN POZİSYON SORUNU?

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

pozisyonKamu İktisadi Teşebbüslerinde sözleşmeli statüde görev yapan personelin, sağlık sorunları sebebiyle görevlerinde değişikliğe gidildiği hallerde, ilgililerin durumlarına uygun pozisyonun belirlenmesinde sorunlar yaşanabilmektedir.

Sözleşmeli personel düzenlemesi

Kamu İktisadi Teşebbüsleri personel rejimini düzenleyen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,  teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda hizmetlerin memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle görüleceğini hükme bağlamıştır.

399 sayılı KHK, sözleşmeli personel; “teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personel” şeklinde tanımlamıştır.

Görevde yükselme uygulaması

Öte yandan, teşebbüsler için ihdas edilen sözleşmeli personel pozisyonları, nitelik ve görev alma şartları bakımından da farklılıklar göstermektedir.  Bu nedenledir ki,  Kamu İktisadi Teşebbüsleri tarafından yürürlüğe konulan görevde yükselme yönetmeliklerinde, görev unvanları çeşitli hizmet gruplarına ayrılmakta ve gruplar arasında geçişlere ilişkin çeşitli kurallar getirilmiş bulunmaktadır.

Örneğin,  sözleşmeli personel pozisyonları; Yönetim Hizmetleri Grubu, Hukuk Hizmetleri Grubu, Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu, Teknik Hizmetler Grubu, Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu, İdari Hizmetler Grubu, Yardımcı Hizmetler Grubu şeklinde ayrılabilmekte ve gruplar arasında yükselmek genellikle görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarında başarıya bağlı olarak mümkün olmaktadır.

Duruma uygun pozisyon

Teşebbüslerin görevde yükselme yönetmeliklerinde  “Tam Teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanelerinin birinden alacakları sağlık kurulu raporuyla, ifa etmekte oldukları görevi yürütemeyecek durumda olanlar, raporlarının kuruluş tarafından belirlenecek hakem hastaneden teyidini müteakip, görevde yükselme veya unvan değişikliği mahiyetinde olmamak kaydıyla, durumuna uygun bir pozisyona atanabilirler.”  şeklinde düzenlemeler de yer almaktadır.

Bu şekildeki düzenlemede, sözleşmeli personelin hangi pozisyonlara atanamayacağı belirtilmiş olup, bu pozisyonlardan farklı olmak üzere atanacakları pozisyonlarda da hak kaybı olmaması için “durumlarına uygunluk” ifadesi kullanılmıştır.

Ancak bazı teşebbüsler tarafından, bu düzenlemeye dayanılarak yapılan atamalarda, ilgili personelin durumunun göz önünde bulundurulmadığı da görülebilmektedir. Örneğin, yardımcı hizmetler grubunda iken ancak görevde yükselme suretiyle görev alınabilecek olan idari hizmet grubunda görev yapan personelin yardımcı hizmetler grubuna atanması gibi durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

Memur kadroları konusuna Danıştay yaklaşımı

Memurların durumlarına uygun kadroya atanmaları konusunda idareler tarafından yapılan farklı uygulamalar nedeniyle açılan davalarda, bir konuyu temyiz aşamasında değerlendiren Danıştay 2. Dairesi, “durumuna uygun kadroya atama” konusunu şu şekilde tarif etmiştir: “… idarelerce kadro tenkisi veya yeniden yapılandırma sonucu oluşturulacak yeni kadrolara ve görevlere atamalarda ve yeni görevlerin belirlenmesinde görevin niteliği, yürütülen hizmetin özelliği, davacının geçmiş hizmetleri ile kariyer ve liyakat ilkeleri göz önünde bulundurularak ve ayrıca kazanılmış haklara ve eş değer kadrolara atama yapılması hususuna dikkat edilmesi gerektiği açık olup, … "durumlarına uygun kadro" ibaresinin, personel hukukunun temel ilkelerinden olan kariyer ve liyakat sistemi içerisinde yükselmek suretiyle elde edilen ünvanlı görev kadrosunun karşılığı ya da eşdeğeri olan yeni kadro olduğu kuşkusuzdur.” Konuya ilişkin ayrıntılar için tıklayınız …

Değerlendirmemiz

Memurunyeri.com olarak, Danıştay 2. Dairesi tarafından "durumuna uygun kadroya atama" konusuna getirilen yaklaşımın, aynı şekilde 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personel için de söz konusu olması gerektiğini; buna göre de, sözleşmeli personel hakkında durumuna uygun pozisyona atama işlemi gerçekleştirilirken,  personelin; bulunduğu hizmet grubunun, eğitim düzeyinin, hizmet süresinin ve daha önce yaptığı görevlerin göz önünde bulundurulması ve bu hususlara tezat teşkil edecek şekilde atama yapılmaması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Zira, her ne kadar sözleşmeli personelin kadro ve hizmet sınıfı bulunmasa da, hizmet sınıflarına paralel düzenlenmiş hizmet gruplarının olması; görevde yükselmelerinin bu hizmet gruplarına göre yapılması; sözleşmeli personel pozisyonlarına ilgililerin eğitim durumlarına, hizmet süreleri, girmiş oldukları sına sonuçlarına göre atama yapılmakta olması gibi hususlar karşısında, durumuna uygun pozisyona atamaların, sözleşmeli personelin bulunduğu pozisyonun dahil olduğu hizmet grubu dışındaki ve eğitim durumu ile niteliklerine uygun olmayan bir pozisyona atama şeklinde gerçekleştirilmesinin uygun olmayacağı düşünülmektedir.

Bu nedenle, sağlık sorunları nedeniyle görevlerinden ayrılmak zorunda kalan sözleşmeli personelin mağdur edilmemesi ve çalışma hayatına, niteliklerine ve eğitimlerine uygun başka pozisyonlarda devam etmelerinin sağlanması, durumuna uygun pozisyon denilerek ilgililerin durumlarıyla ilgisi olmayan ve hizmet grupları dışında yer alan pozisyonlara ataması yoluna gidilmemesi, eşitlik ilkelerine ve hakkaniyete daha uygun düşecektir.   

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.