logo yeni

calisanlar2 copy

YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLME

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

yurtdisiDevlet memurluğuna giren ve adaylık süresini tamamlayıp asil olarak atanmış memurlar, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere gönderilebilmektedirler.

Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler dışında, her yıl yurt dışına gönderilebilecek Devlet memurlarının kurumlar itibarıyla sayıları, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmektedir.

Yabancı memleketlere gönderileceklerin belirlenmesi

Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler dışında, yetiştirilmek amacıyla her yıl yurt dışına gönderilebilecek Devlet memurlarının kurumlar itibarıyla sayıları, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmektedir.

Kurumlara tanınan kontenjanlar dahilinde bütçe olanakları veya dış burslarla yabancı ülkelere gönderilecek olan memurlar, kurumları tarafından yapılacak yarışma sınavı veya (öğrenim, hizmetteki durumu, hizmetle ilgili belge ve nitelikleri göz önünde bulundurularak yapılacak) seçme suretiyle saptanır.

Şahsen sağlanan özel bursla yurt dışına gitme

Memurun şahsi girişimleri sonucunda;

-Yükseköğretim Kurulunca yabancı memleketlerin uygun görülen üniversite, yüksekokul, enstitü, eğitim merkezleri ve diğer öğretim kuruluşlarından veya Başbakanlıkça uygun görülen yurt dışındaki dernek, vakıf veya meslek teşekkülü niteliğindeki kuruluşlardan,

-Uluslararası resmi kuruluşlardan,

temin ettiği burslar, şahsen sağlanan özel burs olarak değerlendirilmektedir.

Kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenlerin eğitimde bulundukları süreler, bu sürelere ilişkin kesenek ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

Ne kadar süre ile gönderilirler?

Bilgilerini artırmak için yabancı memlekete gönderilenlerden; kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere ve dış burslara dayanılarak (şahsen sağlanan özel burslar dahil) gönderilenlere iki yıla kadar izin verilir. Bu izin süresi, gerek görülmesi halinde en çok bir kat daha uzatılabilir.

Aylıkları nasıl ödenir?

Yurtdışına gönderilen Devlet memurlarından;

**Kurumlarınca açılan seçme veya yarışma sınavında başarılı olan ve Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında bütçe olanaklarıyla gönderilenlere, gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3’ü ile her türlü ödemeler dahil yurtiçi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60’ı, (Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilenlere uluslar arası kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan her türlü ödeme, kendilerine kurumlarınca yapılan ödemeden mahsup edilir)

**Kurumlarınca dış burslara dayanılarak;

-Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında gönderilmiş olanlara, burs miktarının gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3’ünden az olması kaydıyla, aradaki bu fark ile her türlü ödemeler dahil yurtiçi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60’ı,

-Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan haricinde gönderilmiş olanlara, her türlü ödemeler dahil yurt içi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60’ı

ödenir.

**Şahsen özel burs sağlayanlara sadece aylıksız izin verilir, aylıklarından ödeme yapılmaz.

Göreve dönmeleri

Yurt dışına gönderilen Devlet memurları (şahsen özel burstan yararlanmaları için kendilerine aylıksız izin verilenler dahil), tabi tutuldukları program sürelerinin bitiminde yol süreleri hariç olmak üzere, (15) gün içinde görevlerine dönerler. Memurunyeri.com olarak bu sürenin bitiminde, özürsüz olarak görevlerine başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanacağını son olarak söyleyebiliriz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.