logo yeni

calisanlar2 copy

MEMUR HAKKINDA KADRONUN KALDIRILMASI UYGULAMASI

Aktif . Yayınlanma Sitemizden Görüşler

tatilde-memurKurumların ya da bazı birimlerinin yeniden yapılandırılması veya kapatılması gibi durumların yanı sıra özelleştirme uygulamaları sebebiyle, Devlet memurlarının görev yaptıkları kadroların kaldırıldığı durumlar da olabilmektedir.

Kadrosu kaldırılan memur ne kadar süre kadrosuz kalır?

Kadrosu kaldırılan memurlar, en geç altı ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. Bu memurlar, kurumlarında atama imkânı bulunmaması durumunda, aynı süre içinde başka bir kurumdaki kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilirler.

Başka kurumlara atama süreci

Kadrosu kaldırılmış olan ve başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen memurların atamaları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bu Kurum (DPB) tarafından tespit edilecek boş kadrolarına 45 gün içerisinde, teklif edilir.

Atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren 30 gün içinde bu kurum ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur.

Devlet Personel Başkanlığına bildirilen memurlardan, unvanları müdür ve daha üst olanlar ile danışma işlevlerine ilişkin kadrolarda çalışanlar Araştırmacı kadrolarına, diğerleri ise durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

Başka bir kadroya atanıncaya kadar bu memurlar ne yapar?

Kadrosu kaldırılmış olan memurlar, başka bir kadroya atama işlemi yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılır ve bu süre içerisinde eski kadrolarına ait malî haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam ederler.

Başka kadroya atanmada mali haklar

Kadrosu kaldırılmış olan memurların eski kadrolarına ait en son ayda aldıkları, malî haklar kapsamındaki ödemeler toplamının net tutarının, atandıkları yeni kadrolarına ait malî haklar kapsamındaki ödemeler toplamının net tutarından fazla olması durumunda, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

Maaşlar arasındaki farklılık giderilinceye kadar ödenecek olan bu tazminat, memurun kendi isteği ile başka bir kadroya atanması durumunda ödenmez. Ancak memurun atanmış olduğu kadroda yararlanmakta olduğu fark tazminatı, isteği dışında başka bir kadroya atanması durumunda, yeni kadronun mali haklarına göre yeniden tespit edilerek ödenmeye devam edilir.

Kadrosu kaldırılan memurlara ödenecek fark tazminatının hesabında, aylık düzenli olarak ödenmeyip belirli bir dönemi kapsayan ödemelerin, ödendikleri tarih itibarıyla net tutarları toplamının yılı içinde çalışılan aylara bölünmesi suretiyle bulunacak tutarı, en son ayda alınan aylık tutarına ilave edilir.

Fazla çalışma ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti ve nöbet ücreti gibi ilave bir çalışmanın karşılığında elde edilen ödemeler ise hesaplamaya dahil edilmez.

Durumuna uygun kadroya atama uygulaması

Kadroların kaldırılması sonucu da doğuran düzenlemelerde genellikle, kadrosu kaldırılan memurların durumlarına uygun kadro veya görevlere atanmaları konusunda hükümler de yer almaktadır.

Ancak, kadrosu kaldırılan memurların atanmasında “durumuna uygun kadro” kavramının atamayı yapacak kurumlar tarafından bilerek ya da bilmeyerek farklı anlaşıldığı ve memurların durumlarına uymayan kadrolara atanması gibi durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

Bu tür atama işlemlerine karşı açılan davalara ilişkin olarak idari yargı yerleri tarafından yapılan değerlendirmelerde, durumuna uygun kadronun  “personel hukukunun temel ilkelerinden olan kariyer ve liyakat sistemi içerisinde yükselmek suretiyle elde edilen ünvanlı görev kadrosunun karşılığı ya da eşdeğeri olan yeni kadro olduğu kuşkusuzdur.” şeklinde ifadelere yer verilmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılar ve örnek Karar için tıklayınız…

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.